1e helft KBO winterprogramma online

Eerste helft winterprogramma 2018   KBO Mariënvelde.

Kaarten
Donderdag 13 september ,19.30 uur   Heutinck.
Donderdag 11 oktober, 19.30 uur  Wieggers.
Donderdag 8 november, 19.30 uur  Heutinck.
Donderdag 6 december, 19.30 uur  Wieggers.

Vrijdag 7 september – Laatste KBO-fietstocht
Als u na afloop van de fietstocht samen wilt  “Ett’n wat de pot schaft”  in de BMV dan moet u zich zo spoedig mogelijk  opgeven  bij A. Wieggers tel: 0544-351702.

Maandag 24 september – Modeshow in Harreveld
Modeshow en tevens verkoop van kleding. Aanvang 14.00 uur in ’t Kempken. Toegang is gratis.

Woensdag 26 september.  Voorlichting over veiligheid voor senioren.
14.30 – 16.30 uur  in De Treffer in Lichtenvoorde, bij het voetbalveld.

Woensdag 3 oktober – Informatiemiddag indicatie zorg
Senioren belang Oost Gelre.
Tijd: 14.00 uur – 16,15 in het Bernard Vos Clubhuus in Lievelde.

Vrijdag 12 oktober – Regiokaarten in Lievelde
Opgave voor 5 oktober bij A. Wieggers tel: 0544-351702.

Onder voorbehoud. Donderdag 25 oktober – Informatie avond over Dementie
Tijd: 19.30 uur in zaal Wieggers.

Onder voorbehoud. Zondag 4 november – Gezellige middag KBO met Zonnebloem
voor alle senioren van Mariënvelde.  Zaal open vanaf 14.00 uur bij Heutinck. Het programma en de kosten worden t.z.t. bekendgemaakt.

Donderdag 13 december – Kerstviering
Kerstviering  in zaal Wieggers. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Elke woensdag Koersbal
Elke woensdagmiddag is er koersbal in de BMV van 15.00 uur tot 17.00 uur. Kom gerust eens kijken en meedoen, nieuwe leden zijn van harte welkom.

Elke maandag en donderdagmiddag Biljarten
Elke maandag en donderdagmiddag is er biljarten bij Heutinck en Wieggers. Opgave bij Johan Mombarg: tel. 0544-352206

Elke laatste dinsdag v.d. maand / Spel / kaartmiddagen in de BMV
Elke laatste dinsdagmiddag  v. d. maand wordt er gekaart of rummykub gespeeld in de dagopvang. Tijd: 14.00 -16.00 uur. Kosten: € 1,50 De data zijn: 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december.

KBO winterprogramma 2018

Beste KBO-Leden,

Hieronder vindt u het programma voor de tweede helft van de winter 2017/2018.
Wilt u het programma downloaden om het uit te printen, klik dan hier.

Kaartmiddagen
Donderdag 4 januari 19.30 uur Heutinck
Donderdag 8 februari 19.30 uur Wieggers
Donderdag 8 maart 19.30 uur Heutinck
Donderdag 12 april 19.30 uur Wieggers

Algemene Ledenvergadering met Bingo
Donderdag 22 februari, 19.30  uur in zaal Heutinck.

Regiokaarten in Lievelde
Vrijdag 9 maart , opgave t/m 2 maart bij A. Wieggers tel. 0544-351702.

Isabelle modeshow in Harreveld
Maandag 12 maart . Tevens verkoop van kleding. Aanvang 14.00 uur in ’t Kempken. Toegang is gratis.

Thema-avond over Alzheimer
In de maand maart is er mogelijk ook een thema-avond over Alzheimer. De datum is nog niet bekend, nadere informatie volgt.

Woensdagmiddag koersbal
Elke woensdagmiddag is er koersbal in de BMV van 15.00 – 17.00 uur. Kom een keertje kijken of doe een keer mee. Nieuwe leden zijn zeer welkom, ook heren!

Biljarten bij Heutinck en bij Wieggers
Elke maandag en donderdagmiddag is er gelegenheid om te biljarten bij Heutinck en bij Wieggers. Lijkt dit ook wat voor u, kom dan gerust eens kijken, misschien kunt u het volgend seizoen ook mee doen.

Cultuur in de Wijk
Regelmatig is er een activiteit van Cultuur in de Wijk in Mariënvelde in de BMV, in Zieuwent in het Parochiehuis of in Harreveld in het Kempken. Hierbij zijn alle senioren van harte welkom.

Spel / kaartmiddagen in de BMV
Elke laatste dinsdagmiddag van de maand kunnen KBO leden kaarten of een spelletje rummykub spelen met de gasten van de dagopvang. Aanvang 14.00 – 16.00 uur. Kosten: € 1,50 voor koffie/thee en een glas frisdrank. De data zijn: 30 januari, 27 februari, 27 maart en 24 april.

Opgave nieuwjaarsreceptie

 Op zondag 7 januari komen we samen om het nieuwe jaar in te luiden! Dit doen we voor het eerst met alle verenigingen, om 11:00 uur starten er verschillende activiteiten voor de gymmers, koersballers, voetballers, volleyballers en klaverjassers. Ook als je geen lid bent van een vereniging, ben je van harte welkom en voor kinderen zijn er ook leuke activiteiten. ’s Middags vindt de wel bekende loterij plaats en daarna proosten we op een gelukkig en sportief 2018!
Opgeven kan via dit aanmeldformulier

Gezellige middag voor senioren

Op zondag 5 november wordt er in zaal Wieggers ’n gezellige middag gehouden voor alle senioren van Mariënvelde, deze middag wordt gezamelijk georganiseerd door Smartlappenkoor Do’t us Nao, de KBO en de Zonnebloem. Het programma omvat  optredens van ’n buutreedner, ’n dansgroep en ’t smartlappenkoor Do’t us Nao. Zaal open vanaf 14.00 uur.

KBO activiteiten programma winter 2017

Beste KBO leden,

Het eerste deel van het winterprogramma 2017-2018 is klaar. Een overzicht van alle activiteiten kunt u hier downloaden en zelf uitprinten. Verder zijn alle activiteiten opgenomen in de evenementenkalender op deze website.

Op zondag 5 november wordt er in zaal Wieggers ’n gezellige middag gehouden voor alle senioren van Mariënvelde, deze middag wordt gezamelijk georganiseerd door de KBO, Smartlappenkoor Do’t us Nao en de Zonnebloem. Het programma omvat  optredens van ’n buutreedner, ’n dansgroep en ’t smartlappenkoor Do’t us Nao. Zaal open vanaf 14.00 uur.

Elke maand wordt er weer op een donderdag gekaart, ombeurten bij Café Wieggers en Heutinck, kijk hiervoor in de evenementenagenda. Elke laatste dinsdagmiddag van de maand word er gekaart of rummykub gespeeld met de gasten van de dagopvang in de BMV. Elke woensdagmiddag is er koersbal in de BMV van 15.00 uur tot 17.00 uur. Kom gerust eens kijken of doe een keer mee. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

De kerstviering zal dit jaar plaatsvinden op 14 december in zaal Heutinck, nadere informatie volgt tegen die tijd.

 

 

KBO Zomerprogramma 2017

Ook voor deze zomer heeft de KBO weer een mooi gevarieerd programma samengesteld.

Fietstochten
Donderdag 11 mei 13:30 uur – verzamelen op de parkeerplaats kerkplein.
Donderdag 1 juni 13:30 uur – verzamelen op de parkeerplaats kerkplein.
Donderdag 22 juni 13:30 uur – verzamelen op de parkeerplaats kerkplein.
Donderdag 20 juli 13:30 uur – verzamelen op de parkeerplaats kerkplein.
Donderdag 17 augustus dagfietstocht 8.45 uur – verzamelen op de parkeerplaats kerkplein.
Donderdag 7 september 13.30 uur  – verzamelen op de parkeerplaats kerkplein.

Koersbal
Elke woensdagmiddag is er gelegenheid om koersbal te spelen in de ontmoetingsruimte van de BMV.
Het begint om 15.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Tussendoor is er gelegenheid voor een kopje koffie / thee.
Kom eens kijken, of doe een keertje mee, de groep heeft er graag nieuwe leden bij!

Kermismiddag voor 50 plussers.
Op zaterdagmiddag 27 mei is er een kermismiddag voor 50 plussers in zaal Wieggers. Nadere berichtgeving volgt nog.

Cultuur in de wijk
Op woensdagmorgen 31 mei start Cultuur in de Wijk in de regio Zieuwent. Mariënvelde Harreveld
met een leuk en afwisselend programma onder de noemer:”Terug naar de jaren 60″.
Aanvang 10.00 uur in de BMV, toegang is gratis. Komt allen!   Z.o.z. van dit blad.

Bustocht
Met de reisorganisatie hebben we geprobeerd een mooie tocht uit te zetten en volgens ons is dit wel weer gelukt. Het is op donderdag 29 juni en het programma met de tijden en verdere info volgt later. Zet deze dag op de kalender zodat u het niet vergeet!

Spel / Kaartmiddag in de BMV
Er wordt met de gasten van de dagopvang gekaart of een spel rummikub gespeeld. Het is altijd op de laatste dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur. De kosten zijn € 1,50 voor koffie / thee en een glas frisdrank.
De data zijn:
Dinsdag 30 mei.
Dinsdag 27 juni.
Dinsdag 25 juli.
Dinsdag 29 augustus.
Dinsdag 26 september.

Doet u het niet voor uzelf, doe het dan voor ’n ander, dan hebben de gasten van de dagopvang ook eens ander praatvolk, want samen moeten we er wat van maken.

De eerste kaartavond is op donderdag 14 september bij Wieggers.

KBO Winterprogramma 2017

Tweede helft winterprogramma, begin 2017 – KBO Mariënvelde

Koersbal
Elke woensdagmiddag is er gelegenheid om koersbal te spelen in de ontmoetingsruimte van de BMV. Het begint om 15.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Tussendoor is er gelegenheid voor een kopje koffie. Kom eens kijken of doe een keertje mee, misschien is het ook wel iets voor u!

Kaarten / rummikub.
Donderdag 5 januari  19.30 uur  Café Wieggers Kruisjassen / Rummikub.
Donderdag 9 februari 19.30 uur  Café Heutinck Kruisjassen / Rummikub.
Donderdag 9 maart 19.30 uur  Café Wieggers Kruisjassen / Rummikub.
Donderdag 20 april 19.30 uur  Café Heutinck Kruisjassen / Rummikub.

Donderdag 23 februari 19.30 uur Wieggers
Algemene ledenvergadering met aansluitend Bingo
Komt allen!

Vrijdag 10 maart
Regiokaarten in het Bernard Vos clubhuis in Lievelde.
Voormiddags bridgen, namiddags kruisjassen.
Opgave tot en met vrijdag 3 maart bij A. Wieggers, tel: 0544-351702.

Maandag 20 maart Aanvang 14.00 uur in ’t Kempken. Toegang is gratis.
Isabelle modeshow in Harreveld.
Tevens verkoop v. kleding.

Spel/ kaartmiddagen in de BMV.

Er wordt met de gasten van de dagopvang gekaart of een spel rummikub gespeeld.

Dinsdag 31 januari Vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 28 februari Vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 28 maart Vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 25 april Vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.

Kosten: € 1,50 voor koffie / thee en een consumptie.

Nieuws van KBO Marienvelde

Beste KBO leden,

Naast alle feestelijkheden die deze maand gaan plaatsvinden, hebben we voor de komende maanden al het nodige aan activiteiten gepland. Hieronder vindt u alvast de eerste helft van het winterprogramma 2016.U kunt deze informatie ook hier downloaden en zelf uitprinten.

Kruisjasavonden:
Donderdag 13 oktober.           Kruisjassen          19.30 uur    Heutinck.
Donderdag 17 november.       Kruisjassen          19.30 uur    Wieggers.
Donderdag 8 december.         Kruisjassen           19.30 uur    Heutinck.

Modeshow in Harreveld
Maandag 19 september Modeshow en tevens verkoop van kleding. Aanvang: 14.00 uur in ’t Kempken. Toegang gratis.

Feestelijke eucharistieviering
Zondag 25 september is er ter gelegenheid van 50 jarig bestaan KBO in Mariënvelde een feestelijke eucharistieviering en aansluitend een receptie.
Tevens afscheid pastoor Pikkemaat.

Feestelijke opening BMV
Officiële opening voor genodigden en belangstellenden… dus voor iedereen ! Vrijdag 30 september: 14.00 uur.

KBO Feestavond
Vrijdag 30 september Feestavond voor alle leden met hun partners. Aanvang 19.30 in zaal Heutinck.

KBO Regio Bridgen / Kruisjassen
Vrijdag 14 oktober in het Bernard Vos clubhuus te Lievelde. Opgave voor 7 oktober bij A. Wieggers, tel: 0544-351702.

KBO kerstviering
Dinsdag 20 december  in zaal Wieggers. Nadere informatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

KBO Spel / kaartmiddagen
Maandelijks wordt er in de Boog of in het nieuwe BMV gebouw met gasten van de dagopvang gekaart of rummikub gespeeld.
Kosten: €1,50 voor koffie / thee en een glas frisdrank.

Dinsdag 27 september  vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 25 oktober vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 29 november vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 27 december vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.

Koersbal
Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur is er koersbal in de gymzaal en vanaf oktober  waarschijnlijk in het nieuwe gebouw. Het is een sport voor mannen en vrouwen en het kan tot op hoge leeftijd gespeeld worden. Sommige mensen rollen de bal terwijl ze hun stok in de andere hand hebben. Er is dringend behoefte aan nieuwe deelnemers! Komt u gerust een keer kijken of meespelen, u bent van harte welkom!

Biljarten
Het KBO biljarttoernooi 2016-2017 begint op maandag 12 september 2016. Johan Mombarg van de Tellashof organiseert het een en ander voor de KBO in Marienvelde. Eerst wordt het onderdeel Libre gespeeld, daarna het onderdeel Bandstoten. Er wordt altijd op maandagmiddag of donderdagmiddag gespeeld vanaf 13.30 uur.
De kosten per deelnemer bedragen € 20,- voor het hele seizoen. Het biljarten is bij café Wieggers of bij Heutinck en aan het eind van het seizoen
worden aan de drie beste spelers kleine geldprijzen uitgereikt. Kom gerust eens kijken of het ook een sport voor u is, het geeft gezelligheid en ontspanning.
Voor de eerste helft zijn de indelingen allemaal al gemaakt, maar mogelijk kunt u de tweede helft in januari nog beginnen.
Neem gerust contact op met Johan Mombarg.