Jongeren kunnen in hun dorp wonen

Tot en met de bouw van de BMV hadden ouderen in De Boog er hun dagbesteding. Nu de BMV gereed is gekomen, kwam de ruimte leeg te staan. ‘Of we nog een nieuwe bestemming weten?’ vroeg woningcorporatie ProWonen aan Mariënvelde. Dat hoef je in het dorp maar één keer te zeggen: twee Mariënveldse jongeren krijgen een kans om er te wonen.

(Bron: Weekkrant Oost-Gelre door Eveline Zuurbier)

MARIËNVELDE – Er waren weinig woorden nodig voor het plan om er jonge Mariënvelders de kans te bieden in hun eigen dorp te laten wonen. “De deal met ProWonen was met een half uur gesloten”, zegt Freek Jansen die het antwoord direct klaar had. Het zaaltje met keuken en entree wordt omgebouwd tot twee appartementen waarin jongeren met een beperking onder begeleiding kunnen wonen. “Zo kunnen ook deze jongeren in Mariënvelde blijven, hun sociale contacten behouden en een eigen bestaan opbouwen”, antwoorden Freek Jansen en Marianne Kallen die ook namens de BMV aanwezig was. “We kregen deze unieke kans geboden van ProWonen.”

Aanwezig wethouder Vincent van Uem van RO zei blij en trots tegelijk te zijn. “Dirk en Saskia gaan hun eerste stappen zetten voor de toekomst. Als gemeente kun je geen nee zeggen wanneer een leegstaand gebouw een nieuwe functie krijgt dat een duidelijke behoefte invult. Dit is bouwen naar behoefte, een kreet die gauw gezegd is, maar hier wordt uitgevoerd.”

Start verbouwing
Van Uem werd vergezeld door wethouder Jos Hoenderboom van zorg. Beiden maakten een officieel begin aan de verbouwing. Hoenderboom door samen met toekomstig bewoner Dirk met een sloophamer een opening in de muur te slaan. Wethouder Van Uem maakte met Saskia een begin aan de demontage van het keukenblok door samen een deurtje los te schroeven.

“De zorg is in een rap tempo veranderd. Tot vijftien jaren geleden kwamen de zorgboerderijen en begon Careaz hier met de dagbesteding. Nu bestaat er een hele andere filosofie over zorg. De zorg van toen is volstrekt achterhaald. Deze functieverandering dient meerdere doelen”, zegt ProWonen-directeur Henk Meulenkamp. “Wij, als ProWonen hebben er belang bij en het is een sympathiek project. Er is onvoldoende markt voor beginners in de kleine kernen. Nieuwbouw is niet mogelijk. Het gaat nu om hergebruik van leegstaande gebouwen in de dorpen.” ProWonen heeft samen met de jongeren de plattegrond bekeken om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun woonwensen.

Binnen de BMV-zorgcorporatie is er een samenwerkingsverband met het Graafschap College. Er komen stagiairs bij de zorgcorporatie te werken.

 

Op de foto: Dirk (in het midden) maakte met wethouder Hoenderboom een begin aan de verbouw door een muur door te slaan.
(Foto: Eveline Zuurbier)

boog1

Proeflessen Bootcamp

Voor iedereen die lekker een uurtje buiten wil sporten staan er 5 proeflessen op het programma.
Vanaf 20 november zal 5 maandagavonden, van 19.00-20.00 uur, Christiaan Reinders als fanatieke en ervaren bootcamp trainer klaar staan in Mariënvelde.
Iedereen zal zijn/haar eigen niveau uit kunnen voeren en aanmelden is niet verplicht, maar hoe meer mensen hoe mooier uiteraard, vooral kijkend naar een eventueel vervolg. Neem dus een (actief) kijkje en wees welkom maandag 20 november! Verzamelen is in de kantine van de BMV rond 19:00 uur.
Deelname is € 5,- per persoon en de proeflessen vinden plaats op 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december.

 

image1

Uitnodiging Politiek Café

Politiek café leefbaarheid kleine kernen Oost Gelre
De kleine kernen in de gemeente Oost Gelre organiseren een politiek café over het in de toekomst leefbaar houden van de kleine kernen. Alle plaatselijke politieke partijen zijn uitgenodigd om mee te praten over de onderwerpen wonen, onderwijs, zorgvoorziening, groene en gastvrije omgeving en een gezonde lokale economie. Op donderdagavond 23 november is iedereen van harte welkom in BMV Mariënvelde aan de Waalderweg 7. De toegang is gratis en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start het programma.

De kleine kernen hebben in september 2017 de leefbaarheidsvisie aan het college en de gemeenteraad van Oost Gelre aangeboden. Zij zijn heel benieuwd hoe de politiek hierover denkt. Alle politieke partijen, te weten CDA, VVD, PvdA, OOG, D66 en NLOG, doen mee aan het politiek café. Het wordt een interessante avond waarin gedebatteerd wordt over verschillende stellingen. Ook mensen in de zaal mogen vragen stellen. Onder andere wordt gepraat over betaalbare woningen voor starters, de noodzaak van een basisschool in elke kern, de toekomst van de buurthuizen, hoe de zorg voor ouderen georganiseerd moet worden en hoe landbouw en toerisme samen gaan. De avond geeft de kans om op een leuke manier inzicht te krijgen in welke politieke partijen daadwerkelijk aan de slag gaan met de speerpunten.

Leefbaarheidsvisie
De leefbaarheid van de kleine kernen staat onder druk. Jongeren trekken weg en mensen die blijven worden ouder. Daarnaast blijft het steeds moeilijker om voorzieningen zoals scholen, winkels en (sport)verenigingen in stand te houden. De kleine kernen Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle hebben de handen ineengeslagen. Deze zes dorpsbelangenorganisaties zijn op verschillende thema’s met elkaar in gesprek. Zij hebben gezamenlijk een bovendorpse leefbaarheidsvisie voor de kleine kernen opgesteld. Het plan bestaat uit negen thema’s: wonen, ontgroening en vergrijzing, onderwijs, voorzieningen, sport- en verenigingsleven, landschap, toerisme en recreatie, werkgelegenheid en duurzaamheid.

U kunt de visie hier downloaden.

 

Uitnodiging-politiek-cafe-23-nov

Kerstmarkt in de BMV

Aan alle inwoners van Mariënvelde en omstreken,

Op woensdagavond 13 december om 19.00 uur willen wij weer een kerstmarkt organiseren in de BMV van Mariënvelde. Hiervoor zoeken wij mensen die op deze markt hun (zelfgemaakte) spullen willen verkopen. Dit geldt voor jong en oud. Hierbij denken we aan knutselwerken, kaartjes, schilderijen, honing, zelfgebakken lekkernijen enz.Heeft u wat te verkopen en wilt u een plekje reserveren? Meldt u zich dan aan voor 1 december 2017 bij Ineke Leemreize: 06-30798691 of
 Renske Klein Gunnewiek: 06-28548357.

Daarnaast lijkt het ons ook leuk dat er enkele kinderen kerstliedjes komen spelen op hun instrument. Dus bespeel je een instrument en lijkt het je leuk om alleen of samen tijdens de kerstmarkt wat kerstliedjes te spelen? Meldt je dan aan! Voor een plaatsje op de markt vragen we u om een vrije gift, de opbrengsten zijn voor uzelf.

Met vriendelijke groet,
Ellen Hulshof, Ineke Leemreize, Inge Klein Goldewijk en Renske Klein Gunnewiek
Inloopvoorziening BMV Mariënvelde

Glazenhuis voor onderzoek naar Huntington

Dit jaar van 10 tot 12 november wordt er voor de tweede maal een GlazenHuis gehouden in Café Wieggers Mariënvelde. Dit jaar komt de opbrengst ten bate van onderzoek naar de Ziekte van Huntington. Op vrijdag 10 november om 19.00 uur zullen Tim Beerten, Roy Visser, Arjen Reukers en Stefan Reukers het glazen huis betreden en 48 uur lang alleen leven op sapjes. In dit weekend zal dit viertal u voorzien van muziek, gezelligheid en diverse activiteiten. Kom dus vooral een kijkje nemen! Op zondagavond 18.45 uur zal de opbrengst overhandigd worden aan Lars Krabbenborg van Huntington Oost Achterhoek.

Kijk hieronder voor het voorlopige programma.
Volg al het laatste en actuele nieuws op de speciale Glazenhuis Marienvelde Facebook pagina !

Wat kunt u doen om dit goede doel en de iniatiefnemers te ondersteunen?

Plaatjes aanvragen!
Tijdens deze dagen kunt u een plaat aanvragen door minimaal €2.50 over te maken op NL84RABO0322756731.
De radiofrequentie zal in later stadium nog bekend gemaakt worden.

auction

Online veiling
Tevens zal er een online veiling plaatsvinden waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan het goede doel. Voor 31 oktober 2017 zullen er telkens meer veilingartikelen op de  komen te staan. De veiling start op 31 oktober start om 20:00 uur op Facebook veilingpagina. Vanaf dan zijn de geboden bedragen geldig. De veiling loopt digitaal door tot vrijdag 10 november 2017 om 23:59 uur.

Voorlopig programma Café Wieggers

Vrijdag 10  November
16:30 – 18:30  Sponsor Loop
18:30 – 21:00  DJ Woltas
18:45 – 19:00 Opening Glazen huis
21:00 –  0:00 Handkar Trio
0:00 DJ Woltas
Zaterdag 11 November
10:00 –  14:00 Auto’s wassen
13:00 – 16:00  Activiteit kinderen (dartbord)
14:30 –  17:30  Kruisjassen
15:00 –  17:00 MCM ritje achterop de motor
19:00 – 20:30 Veiling artikelen
21:00 – 01:00 Band Catweazle
01:00 –   DJ Louter Wouter
04:00 – 10:30  Zelf draaien DJ
Zondag 12 November
11:00 – 12:30 De Sleppers
14:00 – 18:00  Schiet raak voor een knaak
13:00 – 18:00 Piraten Contest
18:00 – 19:00 dj’s glazen huis
18:45 – 19:00 Einde glazen huis  / Geld overhandiging
19:15 –  21:30 Constant Sorrow

Reminder extra Info Avond Glasvezel

Extra info-avond over Glasvezel maandag 9 oktober 20.00 uur in de BMV buitengebied Mariënvelde

De vraagbundeling met betrekking tot glasvezel sluit op 23 oktober aanstaande. Dan moet minimaal 50% van  de bewoners van het buitengebied Oost-Gelre en Aalten zich hebben aangemeld voor glasvezel om de aanleg daadwerkelijk doorgang te laten vinden. Wanneer 60% zich aanmeldt dan komen ook de basisschool en de BMV in aanmerking voor de aanleg van glasvezel. Mariënvelds Belang organiseert daarom in samenwerking met Nijenhuis ICT op maandag 9 oktober nog een extra informatie-avond in de BMV die zal starten om 20.00 uur.

Naast extra informatie kan men op deze avond direct hulp vragen bij het aanmelden. Er zijn inschrijfformulieren beschikbaar, maar men moet dan wel de juiste gegevens paraat hebben. Denk daarbij niet alleen aan zaken als Naam-Adres-Woonplaats, maar ook aan IBAN banknummers en de tenaamstelling op de huidige KPN factuur of telefoonaanbieder. Dit in verband met het behoud van het huidige telefoonnummer. Verder dient men na te denken over op hoeveel plekken men TV wil kijken en hoeveel telefoonnummers er mee moeten verhuizen. Natuurlijk kan men ook zelf de formulieren mee naar huis nemen en in alle rust thuis invullen en inleveren of indien gewenst een afspraak maken met een van de ambassadeurs.

Verdien met uw aanmeldigng 10 euro voor een lokaal goed doel!
Wanneer u uw aanmelding voor glasvezel laten lopen via Nijenhuis-ICT kunt u aangeven welk lokaal goed doel of vereniging via u 10 euro gedoneerd krijgt.

KUIEREN rond Mariënvelde

Ook dit jaar organiseren we weer een wandeltocht door het buitengebied van Mariënvelde.  Dit is alweer de zesde keer op de eerste zondag in Oktober. Dit jaar is de wandeltocht op 1 Oktober.
De start is weer bij café “De Tolhut”. We kuieren deze keer rondom Mariënvelde richting Halle-Heide en Halle. Ook dit jaar komen we weer via fietspaden, bos- wandelpaden, op plaatsen waar we normaal nooit komen.  Onderweg ziet u op de route beschrijving hoe sommige benamingen en natuur elementen ontstaan zijn  en bij de pauzeplek  zal iemand wat vertellen over haar bijzondere hobby.  De routes zijn ongeveer tien en vijftien kilometer. Kosten € 4,00 pp.  Dus noteer het alvast in uw agenda en tot 1 oktober.

Gezellige middag voor senioren

Op zondag 5 november wordt er in zaal Wieggers ’n gezellige middag gehouden voor alle senioren van Mariënvelde, deze middag wordt gezamelijk georganiseerd door Smartlappenkoor Do’t us Nao, de KBO en de Zonnebloem. Het programma omvat  optredens van ’n buutreedner, ’n dansgroep en ’t smartlappenkoor Do’t us Nao. Zaal open vanaf 14.00 uur.