• 17 oktober 2018
  • 20:00
  • Inloopvoorziening BMV

Onder begeleiding van Erna maakt u een mooi herfststukje. Opgeven tot 1o oktober bij Erna.
Tel: 06-28574224. Kosten €15,-