Skip to content

Aanmeldweek Peuterspeelzaal week 8 t/m 12 februari

Wordt uw kind in het schooljaar 2021-2022 twee jaar en wilt u uw kind een goede start geven op de basisschool? Meldt u kind dan aan in de centrale aanmeldweek van 8 t/m 12 februari.

Peuterspeelzaal ’t Stekkie in Mariënvelde 2021
In de basisschool van Marienvelde is peuterspeelzaal ’t Stekkie gevestigd in de basisschool.  De peuterspeelzaal is open op woensdagmorgen en vrijdagmorgen.
Brigit Maarse en Linda Heersink zijn de vaste leidsters op de peuterspeelzaal. Zij worden ondersteund door de vrijwilligers, Chantal Reukers en Lidwien Stortelder.

VVE specialist/Samenwerking met de basisschool
Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Stichting de Achthoek biedt VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkwijze:  www.deachthoek.com.  Doordat we inwonen bij de basisschool werken we intensief samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1.

Aanmelding en informatie:
U kunt uw kind aanmelden via onze website: www.deachthoek.com. Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding vanaf de leeftijd van 2 jaar en drie maanden.
Voor meer informatie en/of een rondleiding na schooltijd met in achtneming van de coronaregels, kunt uw ons bellen/mailen.

Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen

www.deachthoek.com
info@deachthoek.com
0544-487150