• 1 augustus 2019
  • 13:30
  • Vertrek parkeerplaats kerk/BMV

Donderdag 1 augustus – 4 de fietstocht vertrek 13.30 uur op de parkeerplaats BMV/kerkplein

Overige fietstochten

Donderdag 15 augustus – Dagfietstocht. vertrek 8.45 uur op de parkeerplaats
Vrijdag 6 september – 6 de fietstocht vertrek 13.30 uur op de parkeerplaats