Skip to content

BMV – Marienvelde

Brede Maatschappelijke Voorziening
Bezoek adres: Waalderweg 7, 7263 RX Mariënvelde
Telefoon: 0544-842268 E-mail: info@bmvmarienvelde.nl

Bestuur BMV
Theo Donderwinkel (voorzitter)
Anton Spieker (Penningmeester)
Eva Visschers
Martine Oosterink-Brinke
Gien Hulshof

Een Brede Maatschappelijke Voorziening in Mariënvelde, waarom?

Door de ontkerking en het wegvallen van de kleine middenstand is de levensader van het dorp afgebonden. Niets doen betekent dat het dorp geen vers bloed meer krijgt en verstikt. Verenigingen nemen deze levensader in ons dorp over. Daarbij is in Mariënvelde het gevaar dat de huidige gemeentelijke accommodatie erg verslechterd is en aan vervanging toe is. In de gesprekken met de gemeente is de conclusie getrokken dat privatisering en vervangende nieuwbouw de beste oplossing is. Door bundeling van verenigingen, alles binnen bereik van één gebouw, wordt de levensader van het dorp bewaard. En zou het zomaar kunnen zijn dat deze alleen maar wordt uitgebreid. Juist door de compactheid van een gebouw, het multifunctionele karakter, kan dit kansen bieden voor verenigingen, brede maatschappelijke organisaties, non profit bedrijven met hun expertise (Careaz, Sensire, de Lichtenvoorde, Estinea, Vithulp bij mantelzorg, Yoga), WMO activiteiten (zoals het repaircafé), huisartsen spreekuur, vrijwilligersbank en dagbesteding (naast bestaande activiteiten). Zij kunnen zich vestigen in het nieuwe gebouw. Als dit gerealiseerd kan worden, en voor hen de mogelijkheid wordt geboden om vanuit dit gebouw te werken, kan dit effectief bezuinigend werken voor de gemeente en een op maat gemaakte zorg voor een gemeenschap betekenen in Mariënvelde. Ook wil zij de krachten bundelen, het verenigingsleven en de leefbaarheid worden versterkt door één overkoepelend gebouw.

De BMV bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door het gebouw ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Een BMV is noodzakelijk om de sociale samenhang, maatschappelijke en sociale participatie te kunnen waarborgen. Er is geen voorziening met hetzelfde draagvlak. Oud, jong, licht verstandelijk beperkt, lichamelijk beperkt, zorg, welzijn, vrijwilligers en professionals bij elkaar maakt het tot iets unieks.

  • Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving.
  • Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van Marienvelde, (minderheden, minder valide), zodat we daadwerkelijk met z’n allen samen verder komen.
  • Het stichtingsbestuur heeft de intentie om met de bouw van een BMV de sociale infrastructuur te verbeteren en dat er zo een positieve sociale dynamiek op gang gebracht wordt.
  • Via de BMV gaan de vrijwilligers zich breed inzetten voor de maatschappij waardoor de leefbaarheid en verdraagzaamheid bevorderd wordt.
  • Vreugde en inspiratie ervaren door vrijwilligerswerk te doen, waarbij de structuur de zelfwerkzaamheid bevordert van de plaatselijke gemeenschap en waarbij tevens de micro-economie bevorderd wordt. Daarnaast is het mogelijk dat de bezuinigingen in WMO/AWBZ adequaat gerealiseerd kunnen worden, waardoor het mogelijk is dat oud kan blijven wonen, jongeren opgevangen kunnen worden en de gemeenschap in al zijn facetten gehandhaafd kan worden.

Met de bouw van de BMV wordt iedereen de mogelijkheid gegeven om elkaar te ontmoeten en een ieder kan deelnemen aan het sociale en economische leven onder condities die het welbevinden stimuleren zodat niemand wordt uitgesloten. Daarnaast moet een ieder de mogelijkheid krijgen om inzicht te krijgen in de cultuurhistorische context van zichzelf en anderen om daarmee zichzelf en anderen beter te begrijpen en met anderen samen te leven.