Skip to content

Lidmaatschap Vereniging Zorgcorporatie Mariënvelde

Wat houdt het lidmaatschap van de Zorgcorporatie Mariënvelde nu precies in?
Door  lid te worden van de vereniging Zorgcorporatie  kan men gebruik maken van de diensten van de zorgcoördinator en krijgt men korting op de inloopactiviteiten.

Wat doet de zorgcoördinator?
De zorgcoördinator geeft antwoord op hulpvragen op het gebied van de WMO, de jeugdzorg of de participatiewet. Daarnaast biedt de zorgcoördinator een luisterend oor, denkt mee en helpt bewoners van Mariënvelde op weg met tal van ‘zorg’zaken waarbij hulp gewenst is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het doorverwijzen naar ondersteuning voor mantelzorg, helpen bij aanvraag van een uitkering of hulp zoeken bij financiële problemen. De zorgcoördinator kan tevens begeleiding bieden in de zoektocht naar het vinden van een passende woning, passende arbeid of dagbesteding met de eventueel benodige ondersteuning (vormen van ambulante begeleiding enz.).

De zorgcorporatie wil daarnaast jong en oud verder helpen door vrijwilligers uit Marienvelde te verbinden aan zorgvragen/ondersteuningsvragen om er op die manier ook voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk in ons eigen dorp kunnen blijven wonen.
De contributie is vastgesteld op 20 euro per woonadres, per kalenderjaar. Ook als je zelf niet direct hulp of een hulpvraag hebt, kun je lid worden van de vereniging.
Zeker wanneer  je dit geweldige initiatief een warm hart toedraagt, is een lidmaatschap een prima manier om onze vereniging jaarlijks financieel te ondersteunen.

Wilt u lid worden van onze Zorgcorporatie?
Lid worden doe je door hier het aanmeldingsformulier aan te vragen, in te vullen en in te leveren bij de zorgcoördinator op BMV of per post te sturen naar Vereniging Zorgcorporatie Mariënvelde, Waalderweg 7, 7263 RX  Mariënvelde. Eenmaal per jaar zal er een ledenvergadering gehouden worden waarin het bestuur verantwoording aflegt over de gang van zaken. Voor vragen kan men terecht bij Ellen Penterman ( vervanging zorgcoördinator ) telefoon: 06-10017570 of e-mail naar: zorgbmv@marvisie.nl.