Skip to content

Betrokken organisaties

Het kernteam Mariënvelde

Dit team zal worden gevormd door de eerstelijnszorg, namelijk de huisarts en de wijkverpleegkundige. Daarnaast zal ook de zorgcoördinator aansluiten bij het kernteam Mariënvelde. Er zullen regelmatig overleggen gepland gaan worden waar bestaande hulpvragen in kaart worden gebracht  en door de brede vraagstelling getoetst gaat worden.  Ook nieuwe vragen zullen in dit team worden besproken. Dit kernteam kan ook besluiten om anderen aan te laten sluiten bij een overleg zodat er een juist plan gemaakt kan worden die passend is voor de inwoner van Mariënvelde.
De mensen hebben keuzemogelijkheid. In welke vorm dit overleg gaat plaatsvinden wordt met direct betrokkenen besproken. Vanuit dit kernteam zal de verbinding worden gelegd met de andere samenwerkende organisaties, zie onderstaande.

Careaz

Careaz is een zorgorganisatie in het oosten van de Achterhoek die vanuit kleinschaligheid en lokale betrokkenheid ondersteuning biedt op de terreinen wonen, zorg, welzijn en dienstverlening, bij de cliënt thuis of zo dicht mogelijk bij huis. Behoud van de eigen regie en de kwaliteit van leven van de cliënt staan voorop.
www.careaz.nl

Sensire

Gezondheid, zorg en welzijn. Dat is waar Sensire voor staat. Sensire ondersteund mensen in alle levensfasen met zorg die nodig is om gezond te zijn en te blijven. Dit doen zij altijd samen, samen met  klanten, collega’s en andere organisaties.
www.sensire.nl

Estinea

Is er voor mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. Mensen die – met steun van familie en vrienden – volop meedoen in de samenleving. Ieder op z’n eigen niveau en in z’n eigen tempo. Estinea ondersteunt hen bij wonen, leren en werken. Zo gewoon en zo zelfstandig mogelijk; cliënten wonen in individuele appartementen, meestal midden in de woonwijk. Estinea biedt expertise op met name uitvoering en participatie. De vrijwilligers die samen gaan werken met mensen met een beperking krijgen coaching en scholing op het gebied van de beperking.  Wat houdt de beperking in en hoe kan de ondersteuning daarop optimaal afgestemd worden.
www.estinea.nl

De Lichtenvoorde

De Lichtenvoorde is een zorgaanbieder met als belangrijkste doelstelling het verzorgen en begeleiden van mensen met een (licht verstandelijke, matig of ernstige verstandelijke en/of psychiatrische) beperking, ongeacht geslacht, leeftijd, etnische afkomst of levensovertuiging, als volwaardige burgers in de lokale samenleving. De organisatie is toegelaten tot de zorgfuncties LVB, VG, GGZ en LG.
www.delichtenvoorde.nl

Ixta Noa

Ixta Noa is een innovatieve, eigenzinnige en zelfbewuste zorginstelling binnen GGZ en Verslavingszorg in Nederland. Door de manier van werken kunnen ze snel, laagdrempelig en dichtbij helpen. Ixta Noa is er voor mannen en vrouwen, jongeren en volwassen van 14 tot 70 jaar, met uiteenlopende problemen. IxtaNoa biedt ze een plek om bewust met zichzelf aan de slag te gaan, ze staan naast de cliënten, reflecteren op hun verhalen en delen eigen ervaringen. Tegelijkertijd weten ze dat de cliënten het uiteindelijk zelf moeten doen. Ixta Noa begeleid mensen in het ontdekken en gebruik maken van eigen mogelijkheden. Het uitgangspunt is om altijd te kijken wat de cliënt zelf kan bijdragen: wat is de eigen kracht, hoe kan die versterkt worden en hoe kan het sociale systeem rondom de cliënt geactiveerd worden.
www.ixtanoa.nl

Fysiotherapie Sjaak Jansen

Fysiotherapie & Manuele Therapie Sjaak Jansen heeft verschillende specialisten om mensen te helpen, bij bewegen en lichamelijke klachten. Door gebruik te maken van de nieuwste technieken en innovatieve behandelmethodes stellen zij alles in het werk om klachten te verlichten of te verhelpen. Fysiotherapie & Manuele Therapie Sjaak Jansen is een innovatieve en vooruitstrevende praktijk in de Achterhoek.
www.fysiotherapie-sjaakjansen.nl

Huisartsenpraktijk Zieuwent

De bedoeling is dat de huisarts deelneemt in het Kernteam Mariënvelde. Zijn taak zal met name zijn de signalen van wijkverpleegkundige en zorgcoördinator te combineren met zijn bevindingen. De praktijkondersteuner en assistent kunnen hun werkzaamheden ook uitvoeren. Veel zal afhangen naar de vraag en noodzaak dat het aanbod vaststelt.
huisartszieuwent.uwartsonline.nl