Skip to content

Pleinplanners Marienvelde

In de werkgroep Pleinplanners werken vertegenwoordigers van Mariënvelds Belang samen met gemeente Oost Gelre en Dusseldorp ISM aan een nieuw aantrekkelijk dorpshart voor Mariënvelde.

Vertegenwoordigers
Marienveldsbelang: Mark Janssen, André Bokkers en Elza Overbeek
Gemeente Oost-Gelre: Vincent Lette
Dusseldorp ISM: Rinke Hagens

Klik hier voor meer en actuele informatie over de uitvoering en werkzaamheden

HET HART VAN MARIËNVELDE TOEKOMSTBESTENDIG INRICHTEN

Mariënvelde is een van de kleine kernen van de gemeente Oost Gelre en ligt in het groene hart van de Gelderse Achterhoek. Het dorp kenmerkt zich door een betrokken gemeenschap, die zich actief wil inzetten voor verbeteringen in het dorp. Zo is Mariënvelde al vanaf 2007 bezig met de invulling van hun dorpsvisie. De eerste behoefte om centraal in het dorp een nieuwe sporthal te bouwen is in 2016 met de komst van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) gerealiseerd. Het tweede punt woningbouw is momenteel volop in ontwikkeling. Aan de wens om het centrum van het dorp een aantrekkelijker uiterlijk te geven gaan we nu invulling geven.

Met de komst van de BMV is in de kern van Mariënvelde een nieuw en sterk beeldbepalend gebouw neergezet. Door de sloop van de oude gymzaal werd het zaak om op korte termijn een plein met parkeerplaatsen te realiseren en tevens ruimte te creëren om dorpsactiviteiten als de jaarlijkse kermis en het Beachvolleybal toernooi doorgang te laten vinden. De terrein voor de BMV werd, in de maanden na de sloop, snel verhard door middel van bestrating. Deze voorlopige oplossing is alles behalve mooi, maar gaf echter wel de tijd om gedegen plannen te maken voor een nieuw dorpshart.

Het bestaande centrum van Mariënvelde is een groot grijze verharde vlakte ter grootte van een half voetbalveld, zonder groen en enige vorm van beleving. Het heeft enkel de functie van parkeerplaats voor gebruikers van de kerk, voetbal en de BMV. Het parkeren willen we, met de uitvoering vanhet nieuwe plan, ondergeschikt maken aan meer maatschappelijke waardes als verblijven, ontmoeten, recreëren, bewegen en spelen. Het moet óns plein, óns dorpshart worden: een plek waar iedereen, jong en oud, inwoner of recreant, zich thuis mag voelen.

In de afgelopen jaren zijn er veel gesprekken gevoerd met inwoners, organisaties en belanghebbenden over de wensen en eisen waar deze openbare ruimte aan moet voldoen. Om zo een aantrekkelijk toekomstbestendig centrum in het dorp te creëren.Aspecten als duurzaamheid, klimaatadaptatie en groen kwamen in die gesprekken steeds weer naar boven.

In 2021 heeft Mariënvelde meegedaan aan de Groene Icoon Challenge vanuit de Provincie Gelderland. Dit is beloond met een subsidie voor de voorbereiding van de plannen, ter waarde van 15.000,-. Begin 2021 is de eerste schetsfase afgerond en deze geeft een goed beeld waar Mariënvelde naar toe wil in de toekomst. Het plan is in dat voorjaar gepresenteerd aan de bewoners en belanghebbenden. De schets wordt breed gedragen door de Mariënveldse bevolking en ook de gemeente is erg enthousiast. Het nieuwe ontwerp is een regelrechte verademing, met de uitvoering ervan kan Mariënvelde haar dorpshart echt vergroenen en klimaatbestendig maken voor de toekomst.

Voor de herinrichting is de werkgroep PleinPlanners opgericht, deze bestaat uit bestuursleden van Mariënvelds Belang ook uit een vaste projectleider vanuit de gemeente en enkele externe adviseurs. Voor nu richten we ons nu op fase 1 en dat is “De herinrichting van het dorpshart van Mariënvelde”. Echter daar waar we op andere gebieden kunnen aansluiten, schromen we niet om dit direct nu mee aan te pakken. Begin 2022 bleek dat Mariënvelde helaas niet in aanmerking kwam voor het tweede deel van de Groene Icoon subsidie, bedoeld voor de uitvoering. De plannen en de begroting zijn begin 2022 goedgekeurd door de gemeente Oost Gelre. Daarmee kan de werkgroep echt van start.

In het najaar van 2022 zijn de uitgewerkte plannen gepresenteerd en is er aan Mariënvelde via de gemeente een subsidie van € 90.000,- toegekend ter voorkoming van hittestress. Deze subsidie geeft Mariënvelde extra mogelijkheden om meer en concreet invulling te geven aan het probleem hittestress.

Bekijk hier het definitieve ontwerp en enkele impressies