Skip to content

Over Marienvelde

Marienvelde is een klein dorp met ca. 900 inwoners gelegen in het hart van de Gelderse Achterhoek, het dorp is één van de kleine kerkdorpen binnen de gemeente Oost-Gelre.

Het ontstaan van het dorp

In de winter van 1924 / 1925 werd een verharde weg aangelegd van Doetinchem, via het moerassig gebied van Achter Zieuwent, naar Eibergen. Jan Goldewijk (Metselder Jan) en Dorus Overbeek (Tolhutten Dorus) kwamen op het idee een eigen dorpskern te stichten rond Achter Zieuwent. In die kern moesten een kerk en een school worden opgericht. Samen met enkele boeren uit de naaste omgeving werd pionierswerk verricht. Als eerste werd een school gebouwd, de St. Theresiaschool, welke op 1 mei 1930 werd geopend. Het eerste schoolhoofd was de heer Rots. Bijna gelijktijdig werd hard gewerkt aan de totstandkoming van de R.K. kerk. Pastoor Deperink werd door het bisdom benoemd tot bouwpastoor. Dankzij grote financiële offers van de toenmalige bevolking en veel arbeidsinzet naderde de kerk haar voltooiing in 1932. De kerk kreeg de naam: Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk.

Pas na de Tweede Wereldoorlog (1952) kreeg het dorp een eigen naam, Mariënvelde. Dit is afgeleid van Maria in het veld.

kerktorenRond de kerk en school werd gebouwd en de middenstand bloeide en groeide. Destijds bestond deze o.a. uit: dorpssmid Wopereis, café/kruidenier Heutinck en Wieggers, kruidenier/kleermaker Rouwhorst, bakkerij Heutinck, schildersbedrijf en galanterie Hoftijzer, Goldewijk metselaar, bouwbedrijf Mombarg, meubel- en timmerfabriek Kock en de boerenbond en een maalderij bij Wieggers. Deze bedrijven samen werden ook wel het rooie darp genoemd, vanwege de rode dakpannen.

In het begin van de jaren negentig stond de ontwikkeling van Marienvelde zo goed als stil. Dit leidde in 1994 tot de oprichting van Mariënvelds Belang. Het doel was woningbouw realiseren om zo de leefbaarheid van ons dorp te vergroten. Ondertussen zijn de volgende resultaten al bereikt.

  • Dankzij project dorpen in het groen zijn in 1998 circa 270 bomen aangeplant waarvan meer dan 100 ouderwetse hoogstam fruitbomen en 1300 meter haag.
  • Reconstructie Waalderweg in 1997/1998
  • Doortrekking Vierhoek naar waalderweg
  • Totstandkoming nieuwbouwwijk “de Vierhoek”
  • Totstandkoming nieuwbouwwijk “de Boog” (10 woningen)
  • Totstandkoming woonzorghof (11 seniorenwoningen met een gemeenschapsruimte voor dagopvang van ouderen uit de omgeving)
  • Aanleg van kerkepaden in en rond Mariënvelde (door vrijwilligers)
  • Realisatie van Mariënvelde onder één gemeente en één postadres. Voor de gemeentelijke herindeling van 2005 was Mariënvelde verdeeld over drie gemeenten: Ruurlo, Zelhem en Lichtenvoorde
  • Bouw van starterswoningen en een appartementencomplex voor starters

Mariënvelde is uitgegroeid tot een dorp met ongeveer 350 gezinnen, met in totaal ruim 850 inwoners. De middenstand is nagenoeg verdwenen, maar er is nog voldoende bedrijvigheid aanwezig. De RK basisschool onderwijst nog een kleine 100 leerlingen.