Skip to content

Zorgvragen en WMO

Woont u in Mariënvelde en heeft u een vraag op Wmo-gebied over ondersteuning, hulp of zorg?

Dan kunt u bij de zorgcorporatie Mariënvelde terecht. Ook voor advies kunt u contact opnemen met een van de zorgcoördinatoren Ellen Penterman of Fleur Wieggers. Dit kan via e-mail naar zorgbmv@marvisie.nl of telefonisch (06) 10 01 75 70.
U bent van harte welkom in het BMV gebouw aan de Waalderweg 7 te Mariënvelde.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de ondersteuning die mensen nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen en deel te nemen aan de samenleving (o.a. door hulp bij het huishouden en dagbesteding).

In Nederland is zorg en ondersteuning goed geregeld. Toch zijn veranderingen nodig want de maatschappij verandert. Ouderen willen bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis blijven wonen en mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat kan als de overheid de langdurige zorg anders organiseert. De veranderingen zijn ook nodig omdat de zorg anders te duur wordt. De afgelopen jaren zijn de kosten hard gestegen. Op deze ontwikkelingen hebben de inwoners van het dorp Mariënvelde ingespeeld.
Marienvelde wil de regie over haar eigen dorp. Over de leefbaarheid van het dorp. De initiatiefnemers van de BMV en de zorgcorporatie willen dat iedereen moet kunnen blijven wonen en leven in het dorp, als de mensen dat zelf willen. Daarvoor is zorg nodig. Dat kan in de vorm van zorgvragen en zorghulp. (Marienvelde schrijft haar eigen beschikkingen), maar we hebben zo ook de dagbesteding voor ouderen kunnen opzetten. Kleinschalige dagbesteding waarin een oudere  geen nummer is, waarin persoonlijke aandacht niet meer dan normaal is. Dagbesteding waarin rust is voor een ieder die dit wenst. Eigentijds, gekwalificeerd personeel uit het dorp en omgeving. Waar tijd is voor een dutje, een wandeling, een uitje. Waar mensen mee kunnen helpen hun eigen maaltijd klaar te maken.

Verder is er ook dagbesteding voor mensen met een rugzakje. Wij vinden het belangrijk dat  mensen kunnen zien wat andere mensen (uit het dorp) kunnen. Dat ze waardering krijgen voor wat ze doen en bovenal, dat zij erbij horen. In alle facetten.

Maar we organiseren ook GGZ zorg, we hebben een inloopvoorziening, we hebben thema-bijeenkomsten met onderwerpen die leven binnen de gemeenschap. En zo zijn er nog tal van zaken die lopen, in ontwikkeling zijn of dromen voor de toekomst. Vraag ernaar bij de zorgcoördinator.