Skip to content

Divers

Onthulling vlag Mariënvelde

Na de editie van Zomer in Mariënvelde 2022 zijn er met het prijzengeld twee vlaggenmasten aangeschaft. En er werd gepraat over het ontwerpen van een eigen vlag. Door een groep enthousiastelingen is inmiddels een historisch verantwoorde vlag ontworpen. Dit ontwerp is tijdens de openbare vergadering van Mariënveldsbelang in juni gepresenteerd. Nu het ontwerp klaar is, volgt er een officieel moment. De feestelijke onthulling zal plaatsvinden op 10 december omstreeks 14:00 uur voor het gebouw van de BMV (vlak voor de opening van de kerstmarkt). Hierbij zal ook onze Burgermeester Annette van Bronsvoort en de betrokkenen van de realisatie van de vlag aanwezig zijn.

Na de onthulling zijn de vlaggen officieel te koop op de kerstmarkt .

Mariënvelde genomineerd voor dorpsvernieuwingsprijs

Vanuit Mariënveldsbelang hebben we ons aangemeld voor de dorpsvernieuwingsprijs 2023 van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). We zijn dan ook superblij met onze nominering, want we horen tot de laatste drie finalisten. Op vrijdagmorgen 3 november brengt de jury een bezoek aan ons dorp. De prijsuitreiking is op dinsdagmiddag 21 november in Schaijk, tijdens het symposium Zorg op het dorp door de LVKK.

Lees meer op https://dkkgelderland.nl/actueel/finalisten_dorpsvernieuwingsprijs_2023_bekend

Inloopavond Wonen

Inloopavond Wonen – Gemeente Oost Gelre, ProWonen en Rabobank
dinsdag 12 september 19.00 -21.00 uur BMV Mariënvelde

Mariënvelds Belang zet zich als vereniging in voor de belangen en woonwensen van de inwoners van Mariënvelde. Zo hebben we recentelijk via een online onderzoek de actuele woonbehoefte in kaart gebracht. Binnenkort organsiseren we met de gemeente Oost Gelre een Inloopavond Wonen. Deze avond is bedoeld voor iedereen die in de komende jaren nieuwe of andere woonruimte zoekt binnen Mariënvelde. U krijgt meer informatie van de gemeente, de Rabobank en ProWonen.

Wat is de bedoeling
Op dinsdagavond 12 september kunt u tussen 19.00 en 21.00 uur vrij inlopen voor meer informatie over wonen. We ontvangen u met een korte inleiding en daarna kunt u geheel vrijblijvend terecht bij de aanwezige partijen. Hier geven we u meer informatie en gaan we graag verder met u in gesprek over uw ideeën, behoeften en (woon)wensen.

Welke informatie kunt u verwachten
De gemeente Oost Gelre informeert u o.a. over:

  • De ruimte voor woningbouwplannen
  • Het woondroebelbeleid
  • De voorwaarden van de starterslening

Rabobank informeert u o.a. over:

  • Hypotheken (bijvoorbeeld het meenemen van de oude hypotheek en/of overwaarde)
  • De leenruimte voor starters en de invloed van studieschulden

ProWonen informeert u o.a. over:

  • Het huidige woningbezit
  • De toewijzingsvoorwaarden van een woning
  • Thuis in de Achterhoek (het zoeken naar een huurwoning)

 

Aanmelden
U bent van harte welkom! We stellen het wel op prijs wanneer u uw komst wilt aanmelden per e-mail: info@marienveldsbelang.nl of telefonisch bij José Hummelink 06-26765403. Graag tot ziens!

Bestuur Mariënvelds Belang

Onderzoek Woonbehoefte 2023 Mariënvelde

Dorpsbelangenvereniging Mariënvelds Belang wil samen met de gemeente Oost-Gelre in kaart brengen wat de woonwensen zijn van de huidige en toekomstige inwoners van Mariënvelde. Hiervoor hebben we een korte enquête opgesteld, waarin u door het beantwoorden van een aantal vragen uw behoefte kunt aangeven. Op basis van de resultaten gaan we verder in gesprek met de gemeente en andere partijen om te kijken hoe we aan de locale woonbehoefte kunnen voldoen.

Wilt u graag blijven of komen wonen in Mariënvelde?

Dan nodigen we u hierbij uit om deel te nemen aan deze enquête van Mariënvelds Belang naar de woonwensen van de (toekomstige) inwoners van Marienvelde. In het onderzoek richten we ons op concrete woonwensen voor de periode vanaf nu tot aan de komende 10 jaar. Verwacht u geen wijzigingen in uw persoonlijke behoefte dan verzoeken we u dit onderzoek NIET in te vullen.

KLIK HIER OM DIRECT DEEL TE NEMEN AAN DE ENQUETE

Let op! Ook voormalige inwoners die graag naar Marienvelde willen terugkeren nodigen we uit om aan dit onderzoek deel te nemen. Kent u mensen die dit willen, dan verzoeken wij u vriendelijk om ze te attenderen op dit onderzoek.  De enquête loopt tot 15 juli 2023 en is volledig anoniem in te vullen. Wilt u op de hoogte gehouden worden of betrokken worden bij eventuele plannen dan verzoeken wij u vriendelijk uw naam en contactgegevens onderaan de enquête in te vullen.

Bij voorbaat dank voor uw deelname!

 

 

Start werkzaamheden dorpskern Marienvelde

Beste inwoners van Mariënvelde,

Vanaf 30 januari starten de werkzaamheden aan ons nieuwe dorpsplein. Hierdoor zal het eerste gedeelte van de  Waalderweg tot aan het Vossenpad en het gedeelte van de Boog naast de BMV niet toegankelijk zijn voor (doorgaand) verkeer. Dit verkeer zal worden omgeleid over de Verdelingsweg, Scheiddijk, Tolhutweg en de Witte Rieteweg. Het trottoir vanaf voormalig Café Heutinck tot aan het Vossenpad blijft tot april open voor voetgangers en schoolgaande kinderen. Op het grasveld achter school wordt eind januari een tijdelijke puinbaan aangelegd, zodat de kinderen via deze zijde naar school kunnen fietsen en wandelen. De school blijft zo ook toegankelijk voor leveranciers en hulpdiensten. Op het veld worden ook enkele tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd.

Voor de bewoners aan de Tellashof en de Boog betekent dit dat er s’ morgens voor 8.30 uur en ’s middags rond 14.30 uur (woensdagmiddag 12.15 uur) extra verkeersoverlast en parkeerdruk kan zijn door (het brengen en halen van) schoolgaande kinderen. De BMV gaat tijdelijk gebruik maken van de ingangen aan de Boog en de Pastoor Deperinkweg (oude ingang voetbalveld). Ook hierdoor kan op sommige momenten extra parkeerdruk ontstaan.

We rekenen op uw begrip en medewerking. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,

Werkgroep Pleinplanners – Marienvelds Belang

Oproep aan jongeren om elkaar niet te treffen in jongerenkeet

Oproep aan jongeren op om elkaar de komende weken niet in een keet of hok te ontmoeten.

Brief van de burgemeester Bronsvoort over toezicht houden op naleving coronamaatregelen in de jongerkeet of hok.

______________________________

Beste besturen van de DBO’s,

We hebben eerder een beroep op u gedaan om onze ogen en oren te zijn in de kleine kernen waar het gaat om de effecten van de maatregelen rond het coronavirus. Dat beroep doe ik nu heel specifiek op u met betrekking tot naleving van de maatregelen in de jongerenketen. We weten dat jongeren weliswaar minder last hebben van het virus, maar wel in belangrijke mate bijdragen aan het verspreiden er van. Gelukkig zien we dat de jeugd zich daar meer en meer van bewust wordt, maar we zien ook de momenten waar het mis gaat.

Nu de cafés en sportkantines gesloten zijn, ontmoeten jongeren elkaar wellicht in de keten en hokken in onze gemeente, ook al is het dringende advies thuis niet meer dan 3 personen te ontvangen. Ik wil wegblijven bij de discussie over de regels, maar vraag nadrukkelijk aandacht voor het doel ervan: het coronavirus onder controle krijgen. We zien in onze gemeente een forse en zeer zorgwekkende stijging van het aantal besmettingen, ook in de kleine kernen. Dit is echt het moment voor jong en oud om samen verantwoordelijkheid te nemen. Om het aantal sociale contacten te beperken en daarmee verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Daarom roep ik jongeren op om elkaar de komende weken niet in een keet of hok te ontmoeten. Roep ik ook ouders op, die en keet of hok op hun erf faciliteren, om hier op toe te zien en het gesprek met de jongeren daarover aan te gaan. En vraag ik u mijn oproep binnen uw dorp onder de aandacht te brengen, bij de jongeren, hun ouders en bij ouders die een hok of keet faciliteren.

Wij zijn vanuit de gemeente bezig om weer meer zicht te krijgen op de hokken en keten. Daar is onlangs nog een breed overleg over gevoerd. Maar dat zicht is er nu nog niet, terwijl de urgentie nu groot is. Daarom vraag ik uw hulp bij de verspreiding van deze boodschap. Zelf zullen we de komende periode ook extra inzetten op het weer in beeld krijgen van de hokken en keten en het toezicht daarop intensiveren. Dit vanuit de urgentie om het coronavirus weer onder controle te krijgen. Op voorhand wil ik u danken voor uw medewerking hierin.

Namens het college van B&W

Annette Bronsvoort

NB: Met vragen over deze mail kunt u terecht bij onze ambtenaar openbare orde en veiligheid Sander Kempink, s.kempink@oostgelre.nl, telefoon 06-20094781.

Workshop Pumptrack en Pumpbattle

Workshop Pumptrack en Pumpbattle  – dinsdag 11 juni vanaf 14.30 uur

De afgelopen jaren zien we dat fietscrossen hartstikke populair is. Helaas lukt het in de gemeente Oost Gelre niet om in elke plaats een vast crossbaantje aan te leggen. Maar ze vinden het wel belangrijk dat de jeugd buiten kan bewegen en sporten. Daarom is de gemeente dit jaar gestart met een Pumptrack-toer door Oost Gelre en heeft voor zes maanden een mobiele pumptrackbaan gehuurd die een toer gaat maken door alle kernen van Oost Gelre. De baan komt dus ook naar Mariënvelde.

Vanaf dinsdag 11 juni zal de baan een plekje krijgen op het plein voor de BMV in Mariënvelde en hier vervolgens 2 weken blijven liggen. Eind augustus komt de baan nogmaals voor 1 week terug in Mariënvelde.

Pumptrack: wat is dat? 

Een Pumptrack is een aaneengesloten parcours van bulten en kombochten. Snelheid maak je door op het juiste moment je gewicht te verplaatsen. Met een beetje oefening kun je dit zelfs zonder afzetten of trappen op je fiets. De pumptrack lijkt op een kruising van een BMX-baan en een skatepark. Naast fietsen is de Pumptrack dus ook geschikt voor skateboards, inline skates en stunt stepjes! De baan biedt voor iedereen dus veel uitdaging. 

Doe mee aan de workshop en wedstrijd

Dinsdag 11 juni wordt vanaf 14.30 de Pumptrack in Mariënvelde geïntroduceerd middels een workshop die wordt georganiseerd door de begeleiders van Pumptrack.nl. Daarbij organiseren zij de Pumpbattle Oost Gelre.In deze wedstrijd kunnen deelnemers proberen zo snel mogelijk het parcours af te leggen. De snelste tijd aan het eind van de dag is de dagwinnaar en daarmee de snelste van het dorp.

De kinderen van de basisschool kunnen dus op deze dinsdagmiddag direct na schooltijd kennismaken met de Pumptrackbaan en deelnemen aan de workshop en wedstrijd.

Informatie-avond zendmast Mariënvelde

Op maandagavond 15 april wordt er om 20.00 uur in de BMV een informatie-avond gegeven voor de inwoners van Marienvelde over de plaatsing van een zendmast ter verbetering van het mobiele netwerk. Deze avond wordt georganiseerd door de Mariënvelds Belang, de KPN, het Antennebureau en een aftgevaardigde van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oost Gelre. We nodigen alle belangstellenden uit om naar deze informatieavond te komen.

Marienvelds Belang kreeg al jaren klachten over de slechte mobiele bereikbaarheid. Ons dorp lag in een zogenaamde witte vlek op de kaart met het bereik van het mobiele netwerk in Nederland. Dankzij een enquête en de inspanningen van Marienvelds Belang met ondersteuning van de gemeente heeft Mariënvelde nu van de KPN toezegging dat er een bouwopdracht voor een antenne voor het mobiele netwerk wordt opgestart. Inmiddels is er in overleg met Marienvelds Belang en een grondeigenaar een locatie voor de mast besproken en goed bevonden.
Onder de inwoners van Mariënvelde is er groot draagvlak voor plaatsing van een zendmast. Toch menen we dat het zinvol is om de inwoners gelegenheid te geven tot het inwinnen van meer informatie en het stellen van vragen. We nodigen dan ook alle belangstellenden, voor en tegenstanders uit om 15 april naar de informatieavond te komen. U bent welkom!

Landschapproject Zwaluwen Marienvelde


Aan de Vremanstraat is de biologische boerderij van het Maatschap Rouwhorst Hahné gelegen. Als natuurliefhebber is de heer Rouwhorst opgevallen dat er jaarlijks grote hoeveelheden boerenzwaluwen rondom zijn bedrijf aanwezig zijn. Bij de nieuwbouw van hun varkenstal in de zomer van 2017, streken een vijftigtal zwaluwen spontaan neer op de tijdelijke bouwkraan. En zo ontstond het idee om net als in Vragender eens te informeren naar de mogelijkheid tot het plaatsen van ‘ouderwetse’ A-palen als rustplek voor de zwaluwen. Vereniging Mariënvelds Belang werd benaderd om een voorstel te maken om daarmee bij de gemeente de ideeën te presenteren met een aanvraag voor eventuele subsidie. In januari kwam de gemeentelijke goedkeuring om dit project op te starten.

Boerenzwaluw

De boerenoeverzwaluw gedijt goed op vooral schrale gronden. Toch dient er ook voldoende groen en water in de nabijheid aanwezig te zijn voor een optimaal leefklimaat en voor de doorreis/vogeltrek tijdens de winterperiode.
Op de boerderij van de maatschap is in de varkensweide een waterpoel aangebracht, waar zowel de varkens en de vogels gebruik van kunnen maken. Dichtbij licht een beschutte vijver. Rondom de varkensweide en in de directe omgeving is veel groen aanwezig. Dit in de vorm van diverse bosschages, singels en bloemenbermen. Hier is ook, naast het water, voldoende voedsel in de vorm van insecten aanwezig. Lage begroeiing rondom de vijver en in de directe omgeving geven voldoende nestmateriaal en beschutting. Daarnaast wordt er circa 20 hectare grond gebruikt voor biologische akkerbouw rondom en in de directe nabijheid van de locatie.

Modderpoel voor de varkens bij de biologische varkensboerderij.
Beschutte vijver nabij de varkensweide.

De nabij gelegen beek de Veengoot is al in een eerder stadium door het Waterschap Rijn en IJssel in het project Baakse Beek – Veengoot al natuurlijk, meanderend aangelegd en verschraalt ter hoogte van de Zanddijk. Dit natuurlijk aangelegde deel fungeert ook als waterberging. Ter hoogte van dezelfde beek zijn in het verleden richting Veldhoek al een natuurlijke oever en waterbekkens gerealiseerd. Op geringe afstand (hemelsbreed minder dan 1,5 km) liggen tevens de Witte Riet Mariënvelde en VildersVeen (Halle). Hiermee is er voldoende natuurlijk water, nestelmateriaal en beschutting in de nabijheid

Door het open karakter van het biologische varkensbedrijf krijgen de zwaluwen optimale kansen om te nestelen. Zo worden er jaarlijks meerdere nesten gebouwd aan de binnenzijde van de lage nissen van de varkensstal waar de jonge varkens hun uitloop naar buiten hebben. Ook langs de gordingen van de nieuw gebouwde varkenstal in 2017 vinden de zwaluwen prima plekken om hun nesten te bouwen met het materiaal dat ze in de nabije omgeving direct kunnen verzamelen. De nesten worden vooral met modder gebouwd en bij voorkeur in gebouwen en objecten. Deze zijn allemaal ruim voldoende aanwezig.

Het biologische varkensbedrijf ligt op de grens van Gemeente Oost Gelre, nabij de Veengoot en grenst aan de ene zijde aan de openbare weg en de andere zijde aan het fietspaden netwerk ‘Kerkepaden’ Marienvelde. De ouderwetse modderpoel van de varkens trekt jaarlijks de nodige bekijks, fietstoeristen die het prachtig vinden om daar even te pauzeren. De A-palen zijn een mooie aanvulling in dit nostalgisch boerenlandschap waarbij ze meerdere doeleinden dienen.

Gewenste situatie plaatsing A-palen Vremanstraat Marienvelde.