Skip to content

Informatie-avond zendmast Mariënvelde

Op maandagavond 15 april wordt er om 20.00 uur in de BMV een informatie-avond gegeven voor de inwoners van Marienvelde over de plaatsing van een zendmast ter verbetering van het mobiele netwerk. Deze avond wordt georganiseerd door de Mariënvelds Belang, de KPN, het Antennebureau en een aftgevaardigde van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oost Gelre. We nodigen alle belangstellenden uit om naar deze informatieavond te komen.

Marienvelds Belang kreeg al jaren klachten over de slechte mobiele bereikbaarheid. Ons dorp lag in een zogenaamde witte vlek op de kaart met het bereik van het mobiele netwerk in Nederland. Dankzij een enquête en de inspanningen van Marienvelds Belang met ondersteuning van de gemeente heeft Mariënvelde nu van de KPN toezegging dat er een bouwopdracht voor een antenne voor het mobiele netwerk wordt opgestart. Inmiddels is er in overleg met Marienvelds Belang en een grondeigenaar een locatie voor de mast besproken en goed bevonden.
Onder de inwoners van Mariënvelde is er groot draagvlak voor plaatsing van een zendmast. Toch menen we dat het zinvol is om de inwoners gelegenheid te geven tot het inwinnen van meer informatie en het stellen van vragen. We nodigen dan ook alle belangstellenden, voor en tegenstanders uit om 15 april naar de informatieavond te komen. U bent welkom!