Skip to content

News

Programma Bezoek van de Koning

De koning komt naar MariënveldeDe vlag mag uit!

Op woensdag 24 april viert Mariënvelde haar eigen Koningsdag, want dan komt Zijne Majesteit de Koning op bezoek. Een bijzondere gebeurtenis, waar we graag met alle inwoners van willen gaan genieten. In deze nieuwsbrief delen we het programma met jullie en een aantal belangrijke zaken waarmee de organisatie alles in goede banen wil leiden. Laten we er samen een feestelijke middag van maken om nooit te vergeten!

Klik op de link om de nieuwsbrief te lezen:

https://mailchi.mp/7f95c6cd003d/de-koning-komt-naar-marinvelde

 

Koning bezoekt Mariënvelde

Zijne Majesteit de Koning brengt woensdagmiddag 24 april 2024 een bezoek aan Mariënvelde. Als winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2023 hebben we reeds de koninlijke felicititaties mogen ontvangen, nu komt hij zelf een kijkje nemen naar  de ontwikkelingen in ons dorp. In een proces van meer dan 10 jaar, heeft ons dorp met de bouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV), de oprichting van Zorgcorporatie Mariënvelde, en de vernieuwing van dorpshart en schoolplein een ware transformatie ondergaan.

Gesprekken, ontmoeting en rondleiding
De Koning spreekt met de initiatiefnemers van de dorpsvernieuwing. Ook ontmoet hij inwoners van Mariënvelde tijdens een rondgang door het pand, de groene buitenruimte, het dorpsplein en het schoolplein. Hij bezoekt onder meer de dagbesteding, de keuken waar appeltaart wordt gebakken en de sporthal. Buiten spreekt de Koning met vrijwilligers over het onderhoud en de aanleg van een beweegtuin voor ouderen. Op de basisschool ontmoet hij kinderen die hebben meegedacht over het vernieuwen van het schoolplein.

De Brede Maatschappelijke Voorziening
De multifunctionele accommodatie biedt ruimte voor sport en spel, dagbesteding voor ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en inloopvoorzieningen voor dorpsbewoners. De BMV is met veel vrijwillige inzet van de inwoners tot stand gekomen.

De Zorgcorporatie Mariënvelde
Om de plannen voor de BMV te realiseren is de Zorgcorporatie Mariënvelde opgericht. Gevestigd in de BMV werkt de zorgcorporatie samen met de gemeente Oost Gelre. Ze draagt in de geest van ‘naoberschap’ zorg voor het welzijn van de bevolking. Zo wordt vroeg gesignaleerd of (professionele) hulp nodig is en maakt men gebruik van de inzet van vrijwilligers uit de gemeenschap.

Het groene dorpshart
Het groene dorpsplein biedt gelegenheid voor ontmoetingen, beweging en spel. Bij de realisatie van het nieuwe dorpsplein is uit de dorpsbelangenvereniging Mariënvelds Belang de werkgroep Pleinplanners opgericht. Al in een vroeg stadium is daarbij een participatieregisseur vanuit de gemeente Oost-Gelre betrokken. De eindverantwoordelijkheid voor de financiën en de uitvoering van de projecten lag voor het grootste deel bij de inwoners zelf.

Dorpsvernieuwingsprijs 2023
Mariënvelde kreeg de Dorpsvernieuwingsprijs in november 2023 toegekend tijdens het symposium Zorg in het Dorp in Schaijk. De Koning was aanwezig bij de toekenning. Mariënvelde dingt dit jaar mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. De prijsuitreiking is in september in Burgenland, Oostenrijk.

Aanmeldingsweek 2024 Peuterspeelzaal ’t Stekkie

Aanmeldingsweek voor peuters in Mariënvelde 

In de week van 5 t/m 9 februari organiseert Stichting de Achthoek de jaarlijkse centrale aanmeldingsweek voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre.
Met de centrale aanmeldingsweek wil de Stichting in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar gaan instromen. Wordt uw kind in het schooljaar 2024-2025 2 jaar, en u wilt uw kind een goede voorbereiding geven op de basisschool dan kunt u het opgeven voor de peuterspeelzaal in Mariënvelde . U bent samen met uw kind van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij PSZ ’t Stekkie.

Peuterspeelzaal ’t Stekkie

Peuterspeelzaal ’t Stekkie is gevestigd in de plaatselijke basisschool. Peuterspeelzaal ’t Stekkie is onderdeel van Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen. Stichting de Achthoek realiseert op 10 locaties peuterspeelzaalwerk in de gemeente Oost Gelre. Drie ochtenden in de week, maandag, woensdag en vrijdagmorgen van 08.45-12.00 uur, komen de peuters uit Marienvelde en omgeving naar de peuterspeelzaal om samen te spelen en te leren. Er wordt regelmatig samengewerkt met groep 1 en 2 van de basisschool. Het is ook mogelijk om één dagdeel af te nemen.

 

 

slidepeuterzaal

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat bieden we
Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Stichting de Achthoek biedt VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie. De Achthoek is hierin gespecialiseerd. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Deze doelen worden vertaald naar betekenisvolle activiteiten. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkwijze.

Aanmelding en informatie
Bent u niet in de gelegenheid om tijdens de aanmeldingsweek uw kind aan te melden dan kunt u zich aanmelden via onze website: www.deachthoek.com.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Francis ten Have administrateur of Gemma Bongers coördinator

Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen
Varsseveldseweg 8, 7131 BJ Lichtenvoorde
info@deachthoek.com  Tel. 0544-487150

KBO zoekt nieuwe leden

Aan alle dorpsgenoten van 60 jaar en ouder, jullie zijn van harte welkom bij de KBO Mariënvelde!

Wij zijn KBO Mariënvelde, een vereniging van circa 150 leden. Dit is een mooie groep, maar om een vitale vereniging te blijven is nieuwe aanwas echt nodig. Dit is ook belangrijk om de gemeentelijke subsidie voor onze vereniging te behouden. Onze activiteiten bestaan uit kaart- en spelmiddagen, (dag)fietstochten, jaarlijks een bustocht, de kerstviering en kermismiddag.

De jaarlijkse contributie bedraagt  € 22,- . en is bij enkele zorgverzekeraars te declareren. U kunt zich opgeven door een aanmeldformulier op te halen bij Thea Segers, Hof aan de Boog 11 of te mailen naar thea.segers@outlook.com

Met vriendelijke groet,

KBO Mariënvelde

Onthulling vlag Mariënvelde

Na de editie van Zomer in Mariënvelde 2022 zijn er met het prijzengeld twee vlaggenmasten aangeschaft. En er werd gepraat over het ontwerpen van een eigen vlag. Door een groep enthousiastelingen is inmiddels een historisch verantwoorde vlag ontworpen. Dit ontwerp is tijdens de openbare vergadering van Mariënveldsbelang in juni gepresenteerd. Nu het ontwerp klaar is, volgt er een officieel moment. De feestelijke onthulling zal plaatsvinden op 10 december omstreeks 14:00 uur voor het gebouw van de BMV (vlak voor de opening van de kerstmarkt). Hierbij zal ook onze Burgermeester Annette van Bronsvoort en de betrokkenen van de realisatie van de vlag aanwezig zijn.

Na de onthulling zijn de vlaggen officieel te koop op de kerstmarkt .

Mariënvelde wint dorpsvernieuwingsprijs 2023

Een echt dorpshart

Op dinsdag 21 november werd Mariënvelde uitgeroepen tot winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2023 van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen. Dit gebeurde op het symposium ‘Zorg voor het Dorp’ in Schaijk (NB).Een prachtige waardering voor al het werk dat in de afgelopen 10 jaar is gedaan om ons dorp leefbaar te houden. Naast een mooi geldbedrag mochten we op de foto met de Koning. Met de aanleg van het dorpshart tussen de kern, de school en de BMV is Mariënvelde klaar voor de toekomst. Het dorpsplan 2005-2017 is afgerond en dus konden we ons inschrijven voor de dorpsvernieuwingsprijs. Met dit jaar zorg als thema maakten we door de bouw van de BMV en de oprichting van de zorgcorporatie een goede kans. We waren al verheugd met onze plek als finalist, hoe mooi is het dan om de prijs daadwerkelijk in ontvangst te mogen nemen.

Lees hier het juryrapport

Lees hier het artikel op de website van de gemeente.

Mariënvelde genomineerd voor dorpsvernieuwingsprijs

Vanuit Mariënveldsbelang hebben we ons aangemeld voor de dorpsvernieuwingsprijs 2023 van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). We zijn dan ook superblij met onze nominering, want we horen tot de laatste drie finalisten. Op vrijdagmorgen 3 november brengt de jury een bezoek aan ons dorp. De prijsuitreiking is op dinsdagmiddag 21 november in Schaijk, tijdens het symposium Zorg op het dorp door de LVKK.

Lees meer op https://dkkgelderland.nl/actueel/finalisten_dorpsvernieuwingsprijs_2023_bekend

Inloopavond Wonen

Inloopavond Wonen – Gemeente Oost Gelre, ProWonen en Rabobank
dinsdag 12 september 19.00 -21.00 uur BMV Mariënvelde

Mariënvelds Belang zet zich als vereniging in voor de belangen en woonwensen van de inwoners van Mariënvelde. Zo hebben we recentelijk via een online onderzoek de actuele woonbehoefte in kaart gebracht. Binnenkort organsiseren we met de gemeente Oost Gelre een Inloopavond Wonen. Deze avond is bedoeld voor iedereen die in de komende jaren nieuwe of andere woonruimte zoekt binnen Mariënvelde. U krijgt meer informatie van de gemeente, de Rabobank en ProWonen.

Wat is de bedoeling
Op dinsdagavond 12 september kunt u tussen 19.00 en 21.00 uur vrij inlopen voor meer informatie over wonen. We ontvangen u met een korte inleiding en daarna kunt u geheel vrijblijvend terecht bij de aanwezige partijen. Hier geven we u meer informatie en gaan we graag verder met u in gesprek over uw ideeën, behoeften en (woon)wensen.

Welke informatie kunt u verwachten
De gemeente Oost Gelre informeert u o.a. over:

  • De ruimte voor woningbouwplannen
  • Het woondroebelbeleid
  • De voorwaarden van de starterslening

Rabobank informeert u o.a. over:

  • Hypotheken (bijvoorbeeld het meenemen van de oude hypotheek en/of overwaarde)
  • De leenruimte voor starters en de invloed van studieschulden

ProWonen informeert u o.a. over:

  • Het huidige woningbezit
  • De toewijzingsvoorwaarden van een woning
  • Thuis in de Achterhoek (het zoeken naar een huurwoning)

 

Aanmelden
U bent van harte welkom! We stellen het wel op prijs wanneer u uw komst wilt aanmelden per e-mail: info@marienveldsbelang.nl of telefonisch bij José Hummelink 06-26765403. Graag tot ziens!

Bestuur Mariënvelds Belang

Onderzoek Woonbehoefte 2023 Mariënvelde

Dorpsbelangenvereniging Mariënvelds Belang wil samen met de gemeente Oost-Gelre in kaart brengen wat de woonwensen zijn van de huidige en toekomstige inwoners van Mariënvelde. Hiervoor hebben we een korte enquête opgesteld, waarin u door het beantwoorden van een aantal vragen uw behoefte kunt aangeven. Op basis van de resultaten gaan we verder in gesprek met de gemeente en andere partijen om te kijken hoe we aan de locale woonbehoefte kunnen voldoen.

Wilt u graag blijven of komen wonen in Mariënvelde?

Dan nodigen we u hierbij uit om deel te nemen aan deze enquête van Mariënvelds Belang naar de woonwensen van de (toekomstige) inwoners van Marienvelde. In het onderzoek richten we ons op concrete woonwensen voor de periode vanaf nu tot aan de komende 10 jaar. Verwacht u geen wijzigingen in uw persoonlijke behoefte dan verzoeken we u dit onderzoek NIET in te vullen.

KLIK HIER OM DIRECT DEEL TE NEMEN AAN DE ENQUETE

Let op! Ook voormalige inwoners die graag naar Marienvelde willen terugkeren nodigen we uit om aan dit onderzoek deel te nemen. Kent u mensen die dit willen, dan verzoeken wij u vriendelijk om ze te attenderen op dit onderzoek.  De enquête loopt tot 15 juli 2023 en is volledig anoniem in te vullen. Wilt u op de hoogte gehouden worden of betrokken worden bij eventuele plannen dan verzoeken wij u vriendelijk uw naam en contactgegevens onderaan de enquête in te vullen.

Bij voorbaat dank voor uw deelname!

 

 

Start nieuwe cursus EHBO Zieuwent-Mariënvelde

Leer reanimeren en eerste hulp verlenen bij veel voorkomende ongelukken. De EHBO vereniging wil in maart 2023 een nieuwe cursus EHBO starten. Dit is een volledige cursus inclusief reanimatie. We kunnen daarvoor nog enkele aanmeldingen gebruiken. Voor aanmelden of informatie theawopereis@gmail.com ps. een aanvullende verzekering vergoed vaak de onkosten.