Skip to content

Author: mariadmin

Aanmeldweek Peuterspeelzaal week 7 t/m 11 februari

Wordt uw kind in het schooljaar 2022-2023 twee jaar en wilt u uw kind een goede start geven op de basisschool? Meldt u kind dan aan in de centrale aanmeldweek van 7 t/m 11 februari voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre.

Peuterspeelzaal ’t Stekkie in Mariënvelde
Met de centrale aanmeldingsweek wil Stichting de Achthoek in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar gaan instromen. Wordt uw kind dit schooljaar (2022-2023) 2 jaar, en u wilt uw kind een goede voorbereiding geven op de basisschool dan kunt u het opgeven voor peuterspeelzaal ’t Stekkie, in Marienvelde. De peuterspeelzaal is gevestigd in de basisschool. De peuterspeelzaal is open op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen. Brigit Maarse en Linda Heersink zijn de vaste leidsters op de peuterspeelzaal. Zij worden ondersteund door de vrijwilligers, Chantal Reukers en Lidwien Stortelder.

VVE specialist/Samenwerking met de basisschool
Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Stichting de Achthoek biedt VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkwijze; www.deachthoek.com.  Doordat we inwonen bij de basisschool werken we intensief samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1.

Aanmelding en informatie:
U kunt uw kind aanmelden via onze website: www.deachthoek.com. Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding vanaf de leeftijd van 2 jaar en drie maanden.
Voor meer informatie en/of een rondleiding na schooltijd (met in achtneming van de corona-regels) kunt uw ons bellen/mailen.

Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen

www.deachthoek.com
info@deachthoek.com
0544-487150

Kerstmarkt in de BMV

Aan alle inwoners van Mariënvelde en omstreken,

Op zaterdagmiddag 18 december 2021 willen wij weer een kerstmarkt organiseren van 16:00-18:00 uur in de BMV van Mariënvelde. Hiervoor zoeken wij mensen die op deze markt hun (zelfgemaakte) spullen willen verkopen. Dit geldt voor jong en oud. Hierbij denken we aan knutselwerken, kaartjes, schilderijen, honing, zelfgebakken lekkernijen enz. Heeft u wat te verkopen en wilt u een plekje reserveren? Meldt u zich dan aan voor 11 december 2021 bij: Ineke Leemreize: 06-30798691 of Renske Klein Gunnewiek: 06-28548357
Voor een plaats op de markt vragen we u om een vrije gift. De opbrengsten zijn voor uzelf.

Daarnaast lijkt het ons ook leuk dat er wat kinderen kerstliedjes spelen op hun instrument. Dus bespeel je een instrument en lijkt het je leuk om alleen of samen tijdens de kerstmarkt wat kerstliedjes te spelen, meldt je dan aan.

Met vriendelijke groet,

Ellen Hulshof, Ineke Leemreize,
Inge Klein Goldewijk en Renske Klein Gunnewiek

Inloopvoorziening Mariënvelde

KBO winterprogramma

Download hier het programma van KBO Mariënvelde voor de periode herst-winter 2021 – 2021

KBO winterprogramma

Eerste helft winterprogramma 2021-2022

Woensdag 13 oktober           kaarten  19.30 uur   BMV
Woensdag 10 november       kaarten 19.30 uur    Wieggers
Woensdag   8 december        kaarten 19.30 uur    BMV

Op de kaartavonden zoals hierboven vermeld kan men ook rummikuppen.

________________________________

Donderdag 16 december – Kerstbijeenkomst
Gezamenlijke kerstbijeenkomst en ontspanningsavond bij Café Wieggers. Verdere informatie volgt nog.

________________________________

Elke woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur is er koersbal in de BMV
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

________________________________

Computercursus bij voldoende opgave.
Er kan een computercursus georganiseerd worden om, b.v. foto’s te bewerken, plakken en knippen etc. Uiteraard bij voldoende opgave.

________________________________

Spel/kaartmiddag in de BMV van 14.00 tot 16.00 uur onkosten € 1.50

Dinsdag 12 oktober
Donderdag 28 oktober
Dinsdag 9 november
Donderdag 25 november
Dinsdag  14 december (Tip! Noteer deze data alvast op de kalender)

 (Let op! In de BMV dient u uw Corona-vaccinatiebewijs te kunnen tonen)