Skip to content

senioren

KBO zoekt nieuwe leden

Aan alle dorpsgenoten van 60 jaar en ouder, jullie zijn van harte welkom bij de KBO Mariënvelde!

Wij zijn KBO Mariënvelde, een vereniging van circa 150 leden. Dit is een mooie groep, maar om een vitale vereniging te blijven is nieuwe aanwas echt nodig. Dit is ook belangrijk om de gemeentelijke subsidie voor onze vereniging te behouden. Onze activiteiten bestaan uit kaart- en spelmiddagen, (dag)fietstochten, jaarlijks een bustocht, de kerstviering en kermismiddag.

De jaarlijkse contributie bedraagt  € 22,- . en is bij enkele zorgverzekeraars te declareren. U kunt zich opgeven door een aanmeldformulier op te halen bij Thea Segers, Hof aan de Boog 11 of te mailen naar thea.segers@outlook.com

Met vriendelijke groet,

KBO Mariënvelde

KBO winterprogramma

Eerste helft winterprogramma 2021-2022

Woensdag 13 oktober           kaarten  19.30 uur   BMV
Woensdag 10 november       kaarten 19.30 uur    Wieggers
Woensdag   8 december        kaarten 19.30 uur    BMV

Op de kaartavonden zoals hierboven vermeld kan men ook rummikuppen.

________________________________

Donderdag 16 december – Kerstbijeenkomst
Gezamenlijke kerstbijeenkomst en ontspanningsavond bij Café Wieggers. Verdere informatie volgt nog.

________________________________

Elke woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur is er koersbal in de BMV
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

________________________________

Computercursus bij voldoende opgave.
Er kan een computercursus georganiseerd worden om, b.v. foto’s te bewerken, plakken en knippen etc. Uiteraard bij voldoende opgave.

________________________________

Spel/kaartmiddag in de BMV van 14.00 tot 16.00 uur onkosten € 1.50

Dinsdag 12 oktober
Donderdag 28 oktober
Dinsdag 9 november
Donderdag 25 november
Dinsdag  14 december (Tip! Noteer deze data alvast op de kalender)

 (Let op! In de BMV dient u uw Corona-vaccinatiebewijs te kunnen tonen)

 

 

 

 

 

Winterprogramma KBO

Lees hieronder de activiteiten die gepland staan voor het 2e deel van de winter 2019-2020.
Of download hier het overzicht zodat u het kan uitprinten.

Zondag 5 januari. Gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie in de BMV.
Inloop met koffie / thee vanaf 10.30 uur. Vanaf 11.00 uur kaarten, rummykub,
koersbal, een verloting en een veiling. Kortom, een gezellig samenzijn voor jong en oud.

Kaarten.
Donderdag 9 januari. Kruisjassen/rummykub. 19.30 uur. Heutinck.
Donderdag 13 februari. Kruisjassen/rummykub. 19.30 uur. Wieggers.
Donderdag 12 maart. Kruisjassen/rummykub. 19.30 uur. Heutinck.
Donderdag 9 april. Kruisjassen/rummykub. 19.30 uur. Heutick.

Donderdag 20 februari. Algemene ledenvergadering met bingo.
Aanvang 19.30 uur in zaal Heutinck.

Vrijdag 13 maart. Regiokaarten in Lievelde.
Opgave voor 7 maart bij Truus Berendsen. tel: 0544-351287.

Maandag 2 maart. Isabelle modeshow in Harreveld.
Tevens verkoop van kleding.
Aanvang 14.00 uur in Dorpshuis ’t Kempken. Toegang is gratis!

Koersbal.
Elke woensdagmiddag in de BMV van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Probeer ook eens een bal te gooien en kijk of het ook wat voor u is.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Biljarten.
Elke maandag en donderdagmiddag is er gelegenheid om te biljarten bij Heutinck
en bij Wieggers. Ook hier is nog voldoende plek voor nieuwe biljarters.
Meld u aan bij het bestuur of bij Johan Mombarg. U bent van harte welkom!

Spel / kaartmiddagen in de BMV.
Elke tweede dinsdag en elke laatste donderdag van de maand kunt u kaarten of
rummykuppen met de bezoekers van de dagopvang van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Kosten 1,50 euro voor koffie / thee en een glas fris.
Schrijf de volgende datums op de kalender! Dit programma
Dinsdag 14 januari. Donderdag 30 januari.
Dinsdag 11 februari. Donderdag 27 februari. goed bewaren.
Dinsdag 10 maart. Donderdag 26 maart.
Dinsdag 14 april. Donderdag 30 april.

2e helft KBO winterprogramma online

Tweede helft winterprogramma 2018   KBO Mariënvelde.

Kaarten
Donderdag 3 januari 19.30 uur Heutinck
Donderdag 14 februari 19.30 uur  Wieggers.
Donderdag 14 maart, 19.30 uur  Heutinck.
Donderdag 11 april, 19.30 uur  Wieggers.

Donderdag 21 februari. Algemene ledenvergadering met bingo.
Aanvang 19.30 in zaal Wieggers.

Vrijdag 8 maart. Regiokaarten in Lievelde.
Opgave t/m 1 maart bij A. Wieggers tel: 0544-351702.

Maandag 11 maart. Isabelle modeshow in Harreveld.
Tevens verkoop van kleding.
Aanvang 14.00 uur in ’t Kempken. Toegang is gratis.

Elke woensdag Koersbal
Elke woensdagmiddag is er koersbal in de BMV van 15.00 uur tot 17.00 uur. Kom gerust eens kijken en meedoen, nieuwe leden zijn van harte welkom.

Elke maandag en donderdagmiddag Biljarten
Elke maandag en donderdagmiddag is er gelegenheid om te biljarten bij Heutinck en bij Wieggers. Kom gerust eens kijken of dit ook iets voor u is.

Spel / kaartmiddagen in de BMV
Let op: Elke 2 de dinsdag en elke laatste donderdag van de maand
kunt u kaarten of een spelletje rummykub spelen met de bezoekers van de dagopvang van 14.00 uur – 16.00 uur. Kosten € 1,50 voor koffie / thee en een glas frisdrank.

Dinsdag 8 januari. Donderdag 24 januari.
Dinsdag 12februari. Donderdag 28 februari.
Dinsdag 12 maart. Donderdag 28 maart.

KBO activiteiten programma winter 2017

Beste KBO leden,

Het eerste deel van het winterprogramma 2017-2018 is klaar. Een overzicht van alle activiteiten kunt u hier downloaden en zelf uitprinten. Verder zijn alle activiteiten opgenomen in de evenementenkalender op deze website.

Op zondag 5 november wordt er in zaal Wieggers ’n gezellige middag gehouden voor alle senioren van Mariënvelde, deze middag wordt gezamelijk georganiseerd door de KBO, Smartlappenkoor Do’t us Nao en de Zonnebloem. Het programma omvat  optredens van ’n buutreedner, ’n dansgroep en ’t smartlappenkoor Do’t us Nao. Zaal open vanaf 14.00 uur.

Elke maand wordt er weer op een donderdag gekaart, ombeurten bij Café Wieggers en Heutinck, kijk hiervoor in de evenementenagenda. Elke laatste dinsdagmiddag van de maand word er gekaart of rummykub gespeeld met de gasten van de dagopvang in de BMV. Elke woensdagmiddag is er koersbal in de BMV van 15.00 uur tot 17.00 uur. Kom gerust eens kijken of doe een keer mee. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

De kerstviering zal dit jaar plaatsvinden op 14 december in zaal Heutinck, nadere informatie volgt tegen die tijd.

 

 

Terug naar de jaren ’60!

Cultuur in de Wijk in regio Zieuwent/ Mariënvelde/ Harreveld


‘Terug naar de jaren 60’ op woensdag 31 mei in BMV Mariënvelde.

Op woensdagmorgen 31 mei start Cultuur in de Wijk in de regio Zieuwent, Mariënvelde en Harreveld met een leuk en afwisselend programma onder de noemer ‘Terug naar de jaren 60’. De eerste activiteit vindt plaats om 10.00 uur in BMV Mariënvelde aan de Waalderweg 7.
Na een informatief gedeelte vóór de pauze, o.a. een documentaire, is er na de pauze aandacht voor muziek uit deze roerige periode. Samen halen we herinneringen op o.l.v. muziekdocent Hans Roerdinkholder. Op dinsdag 13 juni vindt de tweede activiteit plaats, dit keer in het parochiehuis te Zieuwent, aanvang 14.00 uur. Ook nu weer een terugblik en na de pauze samen dansen op muziek uit de jaren 60 o.l.v. Audrey Veldkamp. Ook zal er binnen vervolgbijeenkomsten aandacht zijn voor mode en kunst en cultuur uit die tijd.
Senioren uit de gemeente Oost Gelre zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Meedoen is gratis. Een lidmaatschap van een ouderenbond is niet nodig.

Brede Impuls


De activiteiten vinden plaats in het kader van Cultuur in de Wijk. Dit is een initiatief van de gemeente Oost Gelre en komt mede tot stand via de Brede Impuls regeling, waarbij combinatiefunctionarissen worden ingezet om sport en cultuur te bevorderen.
 Boogie Woogie, cultuurcentrum, voert het project uit.
Meer informatie: 
Harry ten Brinke
 06 484 565 52 
of mail naar: harry@boogiewoogie.nl

KBO Winterprogramma 2017

Tweede helft winterprogramma, begin 2017 – KBO Mariënvelde

Koersbal
Elke woensdagmiddag is er gelegenheid om koersbal te spelen in de ontmoetingsruimte van de BMV. Het begint om 15.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Tussendoor is er gelegenheid voor een kopje koffie. Kom eens kijken of doe een keertje mee, misschien is het ook wel iets voor u!

Kaarten / rummikub.
Donderdag 5 januari  19.30 uur  Café Wieggers Kruisjassen / Rummikub.
Donderdag 9 februari 19.30 uur  Café Heutinck Kruisjassen / Rummikub.
Donderdag 9 maart 19.30 uur  Café Wieggers Kruisjassen / Rummikub.
Donderdag 20 april 19.30 uur  Café Heutinck Kruisjassen / Rummikub.

Donderdag 23 februari 19.30 uur Wieggers
Algemene ledenvergadering met aansluitend Bingo
Komt allen!

Vrijdag 10 maart
Regiokaarten in het Bernard Vos clubhuis in Lievelde.
Voormiddags bridgen, namiddags kruisjassen.
Opgave tot en met vrijdag 3 maart bij A. Wieggers, tel: 0544-351702.

Maandag 20 maart Aanvang 14.00 uur in ’t Kempken. Toegang is gratis.
Isabelle modeshow in Harreveld.
Tevens verkoop v. kleding.

Spel/ kaartmiddagen in de BMV.

Er wordt met de gasten van de dagopvang gekaart of een spel rummikub gespeeld.

Dinsdag 31 januari Vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 28 februari Vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 28 maart Vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 25 april Vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.

Kosten: € 1,50 voor koffie / thee en een consumptie.

Dansen in Heden en Verleden op woensdag 12 oktober BMV Mariënvelde

Cultuur in de Wijk in regio Zieuwent/ Mariënvelde/ Harreveld
Senioren dansen samen op woensdag 12 oktober bij BMV Mariënvelde

Na de enthousiaste start van de eerste editie in september, wordt op woensdag 12 oktober opnieuw een dansactiviteit voor senioren georganiseerd in de regio Zieuwent, Mariënvelde en Harreveld. De activiteit vindt plaats in het kader van het project Cultuur in de Wijk. Senioren uit de gemeente Oost Gelre zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. De dansactiviteit vindt plaats in de pas geopende BMV Mariënvelde aan de Waalderweg 7, aanvang 9.30 uur. Meedoen is gratis. Een lidmaatschap van een ouderenbond is niet nodig. Ook rolstoeldansers zijn van harte welkom.De dansactiviteiten worden met veel enthousiasme begeleid door Audrey Veldkamp van dansstudio Vieberink uit Aalten.

Na woensdag 12 oktober kan er op de volgende data en locaties gedanst worden:

Vrijdag 28 oktober vanaf 14.00 uur in dorpshuis ’t Kempken te Harreveld
Dinsdag 8 november vanaf 14.00 uur in Parochiehuis Zieuwent

IMGP0927

IMGP0963

 

 

 

 

 

 

 

Brede Impuls
Cultuur in de Wijk is een initiatief van de gemeente Oost Gelre en komt mede tot stand via de Brede Impuls regeling, waarbij combinatiefunctionarissen worden ingezet om sport en cultuur te bevorderen. Meer informatie: 
Harry ten Brinke tel. 06 484 565 52/ harry@boogiewoogie.nl


logootjes

Nieuws van KBO Marienvelde

Beste KBO leden,

Naast alle feestelijkheden die deze maand gaan plaatsvinden, hebben we voor de komende maanden al het nodige aan activiteiten gepland. Hieronder vindt u alvast de eerste helft van het winterprogramma 2016.U kunt deze informatie ook hier downloaden en zelf uitprinten.

Kruisjasavonden:
Donderdag 13 oktober.           Kruisjassen          19.30 uur    Heutinck.
Donderdag 17 november.       Kruisjassen          19.30 uur    Wieggers.
Donderdag 8 december.         Kruisjassen           19.30 uur    Heutinck.

Modeshow in Harreveld
Maandag 19 september Modeshow en tevens verkoop van kleding. Aanvang: 14.00 uur in ’t Kempken. Toegang gratis.

Feestelijke eucharistieviering
Zondag 25 september is er ter gelegenheid van 50 jarig bestaan KBO in Mariënvelde een feestelijke eucharistieviering en aansluitend een receptie.
Tevens afscheid pastoor Pikkemaat.

Feestelijke opening BMV
Officiële opening voor genodigden en belangstellenden… dus voor iedereen ! Vrijdag 30 september: 14.00 uur.

KBO Feestavond
Vrijdag 30 september Feestavond voor alle leden met hun partners. Aanvang 19.30 in zaal Heutinck.

KBO Regio Bridgen / Kruisjassen
Vrijdag 14 oktober in het Bernard Vos clubhuus te Lievelde. Opgave voor 7 oktober bij A. Wieggers, tel: 0544-351702.

KBO kerstviering
Dinsdag 20 december  in zaal Wieggers. Nadere informatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

KBO Spel / kaartmiddagen
Maandelijks wordt er in de Boog of in het nieuwe BMV gebouw met gasten van de dagopvang gekaart of rummikub gespeeld.
Kosten: €1,50 voor koffie / thee en een glas frisdrank.

Dinsdag 27 september  vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 25 oktober vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 29 november vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 27 december vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.

Koersbal
Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur is er koersbal in de gymzaal en vanaf oktober  waarschijnlijk in het nieuwe gebouw. Het is een sport voor mannen en vrouwen en het kan tot op hoge leeftijd gespeeld worden. Sommige mensen rollen de bal terwijl ze hun stok in de andere hand hebben. Er is dringend behoefte aan nieuwe deelnemers! Komt u gerust een keer kijken of meespelen, u bent van harte welkom!

Biljarten
Het KBO biljarttoernooi 2016-2017 begint op maandag 12 september 2016. Johan Mombarg van de Tellashof organiseert het een en ander voor de KBO in Marienvelde. Eerst wordt het onderdeel Libre gespeeld, daarna het onderdeel Bandstoten. Er wordt altijd op maandagmiddag of donderdagmiddag gespeeld vanaf 13.30 uur.
De kosten per deelnemer bedragen € 20,- voor het hele seizoen. Het biljarten is bij café Wieggers of bij Heutinck en aan het eind van het seizoen
worden aan de drie beste spelers kleine geldprijzen uitgereikt. Kom gerust eens kijken of het ook een sport voor u is, het geeft gezelligheid en ontspanning.
Voor de eerste helft zijn de indelingen allemaal al gemaakt, maar mogelijk kunt u de tweede helft in januari nog beginnen.
Neem gerust contact op met Johan Mombarg.

Muzikale ontmoeting Peuters en Ouderen in De Boog

Peuters en ouderen ontmoeten elkaar in de Boog in Mariënvelde

Dankzij een idee van een stagiaire van het Graafschapscollege, Melanie Leneman, ontmoeten de peuters van peuterspeelzaal ’t Stekkie in Marienvelde en de ouderen van de Boog elkaar sinds kort regelmatig. Wat hun bindt en samenbrengt is muziek.
Op een natuurlijke wijze komen deze leeftijdsgroepen tot stimulerende interacties.  Het contact met de kinderen biedt ouderen een positieve ervaring en de peuters ervaren op hun beurt dat het leuk is om met ouderen te spelen en de onvoorwaardelijke aandacht van de ouderen geeft peuters gevoel van geborgenheid. Het plezier is van hun gezichten af te lezen en zo snijdt het mes aan twee kanten!
Momenteel  is de muziek box alleen nog maar gevuld met liedteksten. Het is de bedoeling dat er ook instrumentjes aan worden toegevoegd. Er wordt nog gezocht naar een sponsor die deze wens in vervulling kan laten gaan… Wie weet levert dit bericht nog wat op!

 

boog1