Skip to content

Zorg

Nieuwe bestemming voor de Boog

Ontmoetingsruimte De Boog wordt omgebouwd tot twee kleine woningen

In 2002 bouwde ProWonen aan De Boog in Mariënvelde enkele woningen en een ontmoetingsruimte. Tot voor kort was de ontmoetingsruimte verhuurd als ruimte voor dagbesteding. Eind september 2016 was de opening van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Mariënvelde. De dagbesteding aan De Boog is verhuisd naar deze accommodatie. De ontmoetingsruimte is sindsdien niet meer in gebruik. De ruimte vraagt om een nieuwe bestemming.

De_Boog_Marienvelde
Twee kleine woningen
Vanuit de zorgcorporatie Mariënvelde (onderdeel van de BMV) kwam het initiatief om De Boog om te bouwen als twee kleine eenpersoons woningen. De woningen kunnen worden bewoond als zelfstandige woning, waar mensen komen te wonen met enige begeleiding via de zorgcorporatie. Zowel ProWonen als gemeente Oost Gelre werden erg enthousiast van dit idee en hebben hun medewerking toegezegd.

Ontwikkeling plannen
ProWonen ontwikkelt de plannen nu samen met twee toekomstige bewoners, de zorgcorporatie en architect Egbert van Dijk. De tekeningen worden verder uitgewerkt voor het aanvragen van een vergunning voor de verbouw. We hopen na de zomer van 2017 te kunnen starten met de verbouw.

Dagbesteding voor mensen met beperking van start

Vanaf 15 november is de dagbesteding voor mensen met een beperking van start gegaan.  Deze mensen gaan er op allerlei mogelijke manieren voor zorgen dat het BMV gebouw er mooi, schoon, gezellig en uitnodigend uit blijft zien. Waardoor het gezellige omgeving en ontmoetingsplek wordt voor jong en oud. De twee zorgorganisaties Estinea en De Lichtenvoorde werken samen met onze Mariënveldse Zorgcorporatie om de dagbesteding verder vorm te geven in Mariënvelde. Hierbij is het van belang dat deze aansluit op de kwaliteiten van de mensen.  Voor informatie kan men contact opnemen met de zorgcoördinatoren, telefonisch 06-10017570 of per e-mail naar zorgbmv@marvisie.nl.

Muzikale ontmoeting Peuters en Ouderen in De Boog

Peuters en ouderen ontmoeten elkaar in de Boog in Mariënvelde

Dankzij een idee van een stagiaire van het Graafschapscollege, Melanie Leneman, ontmoeten de peuters van peuterspeelzaal ’t Stekkie in Marienvelde en de ouderen van de Boog elkaar sinds kort regelmatig. Wat hun bindt en samenbrengt is muziek.
Op een natuurlijke wijze komen deze leeftijdsgroepen tot stimulerende interacties.  Het contact met de kinderen biedt ouderen een positieve ervaring en de peuters ervaren op hun beurt dat het leuk is om met ouderen te spelen en de onvoorwaardelijke aandacht van de ouderen geeft peuters gevoel van geborgenheid. Het plezier is van hun gezichten af te lezen en zo snijdt het mes aan twee kanten!
Momenteel  is de muziek box alleen nog maar gevuld met liedteksten. Het is de bedoeling dat er ook instrumentjes aan worden toegevoegd. Er wordt nog gezocht naar een sponsor die deze wens in vervulling kan laten gaan… Wie weet levert dit bericht nog wat op!

 

boog1

BMV & Zorgcorporatie Marienvelde nieuwsbrief augustus 2016

bmv_header

Augustus 2016

Om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) en de zorgcorporatie Marienvelde heeft het stichtingsbestuur het initiatief genomen om periodiek een nieuwsbrief uit te brengen. De nieuwsbrief voor augustus is vorige week bij u in de brievenbus gevallen. U kunt deze nieuwsbrief ook direct vanaf deze website in pdf te downloaden. Veel leesplezier.

Activiteitenprogramma Inloopvoorziening de Boog

Tevens is hier het activiteitenprogramma voor september van Inloopvoorziening De Boog te downloaden.