Skip to content

Onderzoek Woonbehoefte 2023 Mariënvelde

Dorpsbelangenvereniging Mariënvelds Belang wil samen met de gemeente Oost-Gelre in kaart brengen wat de woonwensen zijn van de huidige en toekomstige inwoners van Mariënvelde. Hiervoor hebben we een korte enquête opgesteld, waarin u door het beantwoorden van een aantal vragen uw behoefte kunt aangeven. Op basis van de resultaten gaan we verder in gesprek met de gemeente en andere partijen om te kijken hoe we aan de locale woonbehoefte kunnen voldoen.

Wilt u graag blijven of komen wonen in Mariënvelde?

Dan nodigen we u hierbij uit om deel te nemen aan deze enquête van Mariënvelds Belang naar de woonwensen van de (toekomstige) inwoners van Marienvelde. In het onderzoek richten we ons op concrete woonwensen voor de periode vanaf nu tot aan de komende 10 jaar. Verwacht u geen wijzigingen in uw persoonlijke behoefte dan verzoeken we u dit onderzoek NIET in te vullen.

KLIK HIER OM DIRECT DEEL TE NEMEN AAN DE ENQUETE

Let op! Ook voormalige inwoners die graag naar Marienvelde willen terugkeren nodigen we uit om aan dit onderzoek deel te nemen. Kent u mensen die dit willen, dan verzoeken wij u vriendelijk om ze te attenderen op dit onderzoek.  De enquête loopt tot 15 juli 2023 en is volledig anoniem in te vullen. Wilt u op de hoogte gehouden worden of betrokken worden bij eventuele plannen dan verzoeken wij u vriendelijk uw naam en contactgegevens onderaan de enquête in te vullen.

Bij voorbaat dank voor uw deelname!