Stichting Achthoek

Aanmelden Peuters peuterspeelzaal ’t Stekkie in Mariënvelde

In de week van 30 januari organiseert Stichting de Achthoek de jaarlijkse centrale aanmeldingsweek voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre. Met de centrale aanmeldingsweek wil de Stichting in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar 2017-2018 gaan instromen.

Plaatsing
Kinderen kunnen worden geplaatst vanaf 2 jaar en 4 maanden. De peuterspeelzaal is laagdrempelig en alle kinderen zijn welkom ook kinderen die extra zorg nodig hebben.

Openingstijden
De peuterspeelzaal in Mariënvelde  is gevestigd in de basisschool en  is open op woensdagmorgen van 08.30 tot 12.00 uur en vrijdagmorgen van 08.30 tot 11.30. Het reguliere aanbod is 2 dagdelen. Bezoekt uw kind ook een kinderdagverblijf dan is het mogelijk om slechts één dagdeel af te nemen.

Aanbod
Een peuterspeelzaal is gericht op de ontwikkelingsstimulering van kinderen. Kinderen worden voorbereid op de basisschool. Er wordt gewerkt met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd.  Binnen het aanbod wordt samengewerkt met de basisschool. De ervaring leert dan kinderen die een peuterspeelzaal hebben bezocht probleemloos doorstromen naar de basisschool. Brigit Maarse is de leidster van de groep en een keer per 14 dagen komt er op de woensdagmorgen een tweede leidster op de peuterspeelzaal, Celeste te Plate.  Zij onderneemt extra activiteiten met kinderen die dit nodig hebben. Chantal Reukers en Lidwien Stortelder zijn de vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten.

Kosten
Als uw kind  een peuterspeelzaal bezoekt bent u een ouderbijdrage verschuldigd voor 10,5 maand. Dit is een vast bedrag per maand. De Stichting hanteert een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De ouderbijdrage varieert, afhankelijk van uw inkomen, van € 22,30 tot € 50,40 per maand voor twee dagdelen per week, voor één dagdeel is dit een naar rato bedrag. Mocht  uw financiële situatie het onmogelijk maken deze bijdrage te betalen, dan kan de regeling “Meer Meedoen”  uitkomst bieden. De Stichting heeft hierover afspraken gemaakt met de Sociale Dienst van de gemeente Oost Gelre.

Nieuwgierig/ aanmelden
U bent van harte welkom om op een woensdagmorgen 1 februari of vrijdagmorgen 3 februari te komen kijken op de peuterspeelzaal, tussen 09.00 en 11.00 uur. Brigit Maarse (Leidster) staat u graag te woord.