Skip to content

Marienvelds-Belang

Extra info-avond Glasvezel 9 oktober BMV

Extra info-avond over Glasvezel maandag 9 oktober 20.00 uur in de BMV buitengebied Mariënvelde

De vraagbundeling met betrekking tot glasvezel beslaat slechts enkele weken en sluit al op 23 oktober aanstaande. Dan moet minimaal 50% van  de bewoners van het buitengebied Oost-Gelre en Aalten zich hebben aangemeld voor glasvezel om de aanleg daadwerkelijk doorgang te laten vinden. Wanneer 60% zich aanmeldt dan komen ook de basisschool en de BMV in aanmerking voor de aanleg van glasverzel. Mariënvelds Belang organiseert in samenwerking met Nijenhuis ICT op maandag 9 oktober nog een extra informatie-avond in de BMV die zal starten om 20.00 uur. Op deze avond wordt extra uitleg gegeven door Patrick Nijenhuis van Nijenhuis ICT en zullen ook enkele van de  Mariënveldse ambassadeurs aanwezig zijn.

Op deze avond kan men eventueel direct hulp vragen en krijgen bij het aanmelden. Er zijn inschrijfformulieren beschikbaar, maar men moet dan wel de juiste gegevens paraat hebben. Denk daarbij niet alleen aan zaken als Naam-Adres-Woonplaats, maar ook aan IBAN banknummers en de tenaamstelling op de huidige KPN factuur of telefoonaanbieder. Dit in verband met het behoud van het huidige telefoonnummer. Verder dient men na te denken over op hoeveel plekken men TV wil kijken en hoeveel telefoonnummers er mee moeten verhuizen. Natuurlijk kan men ook zelf de formulieren mee naar huis nemen en in alle rust thuis invullen en inleveren of indien gewenst een afspraak maken met een van de ambassadeurs.

Verdien met uw aanmeldigng 10 euro voor een lokaal goed doel!
Wanneer u uw aanmelding voor glasvezel laten lopen via Nijenhuis-ICT kunt u aangeven welk lokaal goed doel of vereniging via u 10 euro gedoneerd krijgt.

Uitnodiging Openbare Jaarvergadering

Hierbij nodigen we u uit voor de openbare jaarvergadering van Mariënvelds Belang op woensdag 14 juni a.s. vanaf 20.00 uur in het BMV gebouw.

Zoals gewoonlijk blikken we op deze avond terug op het afgelopen jaar en behandelen we de financiële cijfers, bestuurswisselingen en de agendapunten. Normaal gesproken is er na de pauze een informatief programma. Dit jaar zal er voor het eerst een speciaal programma worden gehouden voor de Mariënveldse jeugd in de leeftijdscategorie 18 t/m 30 jaar. We hebben PJG Plattelands Jongeren Gelderland gevraagd om tijdens het officiële eerste gedeelte van de jaarvergadering, samen met de jeugd de toekomstvisie van Mariënvelde in beeld te brengen. Punten die hierbij onder andere aan bod komen zijn de vernieuwing van het kerkplein en de ‘dorpshuis van het jaar’ verkiezing. Na de pauze, gaan we samen de plannen van ‘jong’ Mariënvelde doornemen en bespreken.

Kom ook, praat mee en stel vragen over allerlei zaken die Mariënvelde momenteel bezighouden. Het verslag van vorig jaar kunt u hier downloaden en de agendapunten staan eveneens voor u klaar op onze website.Wij hopen op een grote opkomst! Wij willen u vriendelijk vragen om ook vooral de jongeren in uw omgeving aan te moedigen om te komen en mee te doen aan het speciaal voor hen georganiseerde programma. We zien u graag op de 14e juni!
Bestuur Mariënvelds Belang

Conclusie Eindrapport Enquête Basisschool en Leefbaarheid nu online!

In april 2016 werden er door het overkoepelend bestuur van onze basisschool Stichting LIMA rigoureuze plannen aangekondigd voor de sluiting van een groot aantal scholen in Oost Gelre. De redenen hiervoor zijn de verwachte krimp en de toenemende kosten. Het aanwezig zijn van basisonderwijs is nauw gerelateerd aan de leefbaarheid van ons dorp.

De MedezeggenschapsRaad van de basisschool heeft namens de ouders en medewerkers inspraak en invloed op het beleid van het schoolbestuur. Mariënvelds Belang behartigt als dorpsbelangenorganisatie de gezamelijke belangen van de bewoners van Mariënvelde en onderhoudt contacten met de Gemeente en geeft advies over hoe de leefbaarheid in het dorp te behouden of verbeterd kan worden.

Vanuit de gezamenlijke belangen is uit de Oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad van de Basisschool en Mariënvelds Belang vorig jaar een werkgroep ontstaan. Samen is er een enquête ontwikkeld met het thema basisschool en leefbaarheid en deze is in december 2016 in eerste instantie uitgezet onder de ouders van de basisschool leerlingen en daarna onder de overige inwoners van Marienvelde. Deze enquete heeft geresulteerd in een duidelijk eindrapport, waarmee we een goed beeld hebben gekregen van de ideeën die er leven bij de Mariënveldse achterban. Het rapport is een uitgangspunt voor de gesprekken met schoolbestuur en gemeente en een prima middel om onze gezamenlijke visie stevig te onderbouwen.

Het volledige rapport en een verkorte conclusie van de enquête staan nu online. Klik op onderstaande links om de bestanden te downloaden.

Verkorte Conclusie Eindrapport

Volledig Eindrapport Enquête

Aankondiging Enquête Basisschool en Leefbaarheid

Beste mede dorpsbewoners,

Eind april werden er door het overkoepelend bestuur van onze basisschool —Stichting LIMA— rigoureuze plannen aangekondigd voor de sluiting van een groot aantal scholen in Oost Gelre. De reden hiervoor is in eerste lijn de verwachte afname van het aantal schoolgaande kinderen in de komende jaren en de hiermee in verband staande kosten. Op hetzelfde moment werd door de Gemeente Oost Gelre een onderwijsvisie gepresenteerd. Hierop kwamen een groot aantal bewoners uit de kleine kerkdorpen massaal in protest tijdens een gemeenteraadsessie over deze voorgestelde onderwijsvisie.

Na de eerste ophef en enkele informatieve bijeenkomsten is er inmiddels een werkgroep gevormd met alle betrokkenen, Gemeente Oost-Gelre voorop, Stichting LIMA en de belangenorganisaties van de kleine kernen. Zij gaan samen oplossingen zoeken voor het basisonderwijs en bekijken hoe ze verder de leefbaarheid in de kleine dorpen kunnen waarborgen. Wat er wordt beslist is uiteindelijk aan Stichting LIMA. Het bestuur wil komend jaar eerst met elke school afzonderlijk in gesprek.

Dit is de aanleiding waarom we hebben besloten een eigen werkgroep te vormen met enkele leden van de Oudergeleding MedezeggenschapsRaad van de Basisschool en Mariënvelds Belang. Wij vinden het namelijk belangrijk om eerst onze eigen achterban te raadplegen voor we aan tafel gaan met Stichting LIMA. Hiervoor hebben we een gezamelijke enquête ontwikkeld, waarin we zowel het thema basisschool als leefbaarheid aankaarten. Met de uitkomsten van dit onderzoek hopen we een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder de ouders en overige inwoners van Mariënvelde om vervolgens hiermee uitgangspunten te formuleren waarmee we aan tafel kunnen met Stichting LIMA en de Gemeente.

In het weekend van 17/18 december worden alle bewoners van Mariënvelde met een geregistreerd 
e-mailadres via de nieuwsbrief een uitnodigd om deel te nemen. Indien u heeft aangegeven een papieren versie van onze nieuwsbrief te willen ontvangen, krijgt u ook nu een papieren enquête in de brievenbus.  Heeft u in- of uitwonende kinderen boven de 18 jaar, die zich in de toekomst blijvend in Mariënvelde willen vestigen? We horen ook graag hun mening! Laat ze een e-mail sturen naar redactie@marienveldsbelang.nl.

Let op! Deelnemen en inleveren kan tot en met zaterdag 31 december.
De bevindingen zullen we begin volgend jaar bekend maken via onze website.
Wij bedanken u alvast voor uw deelname en wensen u

Fijne Feestdagen en een gezond, gelukkig en goed 2017!

Mariënvelds Belang

Welkom!

Welkom op de geheel nieuwe website van Marienvelds Belang! We hopen u hiermee een goed en compleet beeld te geven van wat er momenteel in Mariënvelde speelt, leeft en beweegt. Zoals u ziet is er voor ieder wat wils, van jong tot oud. Deze website zal u voorzien van nieuws uit het dorp. Dit kan actuele informatie zijn over de BMV of de zorgcorporatie, maar ook nieuws over verenigingen of het aankondigen van evenementen via de agenda.

Niet alleen de website is nieuw, ook hebben we een nieuw logo. Hiermee hebben we niet alleen een herkenbaar beeldmerk voor onze belangenvereniging, maar ook voor het dorp Mariënvelde.

Heeft u vragen of wilt u reageren? Mailen mag naar redactie@marienveldsbelang.nl.

Marienveldsbelang-logo-600