Skip to content

Marienvelds-Belang

Conclusie Eindrapport Enquête Basisschool en Leefbaarheid nu online!

In april 2016 werden er door het overkoepelend bestuur van onze basisschool Stichting LIMA rigoureuze plannen aangekondigd voor de sluiting van een groot aantal scholen in Oost Gelre. De redenen hiervoor zijn de verwachte krimp en de toenemende kosten. Het aanwezig zijn van basisonderwijs is nauw gerelateerd aan de leefbaarheid van ons dorp.

De MedezeggenschapsRaad van de basisschool heeft namens de ouders en medewerkers inspraak en invloed op het beleid van het schoolbestuur. Mariënvelds Belang behartigt als dorpsbelangenorganisatie de gezamelijke belangen van de bewoners van Mariënvelde en onderhoudt contacten met de Gemeente en geeft advies over hoe de leefbaarheid in het dorp te behouden of verbeterd kan worden.

Vanuit de gezamenlijke belangen is uit de Oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad van de Basisschool en Mariënvelds Belang vorig jaar een werkgroep ontstaan. Samen is er een enquête ontwikkeld met het thema basisschool en leefbaarheid en deze is in december 2016 in eerste instantie uitgezet onder de ouders van de basisschool leerlingen en daarna onder de overige inwoners van Marienvelde. Deze enquete heeft geresulteerd in een duidelijk eindrapport, waarmee we een goed beeld hebben gekregen van de ideeën die er leven bij de Mariënveldse achterban. Het rapport is een uitgangspunt voor de gesprekken met schoolbestuur en gemeente en een prima middel om onze gezamenlijke visie stevig te onderbouwen.

Het volledige rapport en een verkorte conclusie van de enquête staan nu online. Klik op onderstaande links om de bestanden te downloaden.

Verkorte Conclusie Eindrapport

Volledig Eindrapport Enquête

Aankondiging Enquête Basisschool en Leefbaarheid

Beste mede dorpsbewoners,

Eind april werden er door het overkoepelend bestuur van onze basisschool —Stichting LIMA— rigoureuze plannen aangekondigd voor de sluiting van een groot aantal scholen in Oost Gelre. De reden hiervoor is in eerste lijn de verwachte afname van het aantal schoolgaande kinderen in de komende jaren en de hiermee in verband staande kosten. Op hetzelfde moment werd door de Gemeente Oost Gelre een onderwijsvisie gepresenteerd. Hierop kwamen een groot aantal bewoners uit de kleine kerkdorpen massaal in protest tijdens een gemeenteraadsessie over deze voorgestelde onderwijsvisie.

Na de eerste ophef en enkele informatieve bijeenkomsten is er inmiddels een werkgroep gevormd met alle betrokkenen, Gemeente Oost-Gelre voorop, Stichting LIMA en de belangenorganisaties van de kleine kernen. Zij gaan samen oplossingen zoeken voor het basisonderwijs en bekijken hoe ze verder de leefbaarheid in de kleine dorpen kunnen waarborgen. Wat er wordt beslist is uiteindelijk aan Stichting LIMA. Het bestuur wil komend jaar eerst met elke school afzonderlijk in gesprek.

Dit is de aanleiding waarom we hebben besloten een eigen werkgroep te vormen met enkele leden van de Oudergeleding MedezeggenschapsRaad van de Basisschool en Mariënvelds Belang. Wij vinden het namelijk belangrijk om eerst onze eigen achterban te raadplegen voor we aan tafel gaan met Stichting LIMA. Hiervoor hebben we een gezamelijke enquête ontwikkeld, waarin we zowel het thema basisschool als leefbaarheid aankaarten. Met de uitkomsten van dit onderzoek hopen we een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder de ouders en overige inwoners van Mariënvelde om vervolgens hiermee uitgangspunten te formuleren waarmee we aan tafel kunnen met Stichting LIMA en de Gemeente.

In het weekend van 17/18 december worden alle bewoners van Mariënvelde met een geregistreerd 
e-mailadres via de nieuwsbrief een uitnodigd om deel te nemen. Indien u heeft aangegeven een papieren versie van onze nieuwsbrief te willen ontvangen, krijgt u ook nu een papieren enquête in de brievenbus.  Heeft u in- of uitwonende kinderen boven de 18 jaar, die zich in de toekomst blijvend in Mariënvelde willen vestigen? We horen ook graag hun mening! Laat ze een e-mail sturen naar redactie@marienveldsbelang.nl.

Let op! Deelnemen en inleveren kan tot en met zaterdag 31 december.
De bevindingen zullen we begin volgend jaar bekend maken via onze website.
Wij bedanken u alvast voor uw deelname en wensen u

Fijne Feestdagen en een gezond, gelukkig en goed 2017!

Mariënvelds Belang

Welkom!

Welkom op de geheel nieuwe website van Marienvelds Belang! We hopen u hiermee een goed en compleet beeld te geven van wat er momenteel in Mariënvelde speelt, leeft en beweegt. Zoals u ziet is er voor ieder wat wils, van jong tot oud. Deze website zal u voorzien van nieuws uit het dorp. Dit kan actuele informatie zijn over de BMV of de zorgcorporatie, maar ook nieuws over verenigingen of het aankondigen van evenementen via de agenda.

Niet alleen de website is nieuw, ook hebben we een nieuw logo. Hiermee hebben we niet alleen een herkenbaar beeldmerk voor onze belangenvereniging, maar ook voor het dorp Mariënvelde.

Heeft u vragen of wilt u reageren? Mailen mag naar redactie@marienveldsbelang.nl.

Marienveldsbelang-logo-600