In april 2016 werden er door het overkoepelend bestuur van onze basisschool Stichting LIMA rigoureuze plannen aangekondigd voor de sluiting van een groot aantal scholen in Oost Gelre. De redenen hiervoor zijn de verwachte krimp en de toenemende kosten. Het aanwezig zijn van basisonderwijs is nauw gerelateerd aan de leefbaarheid van ons dorp.

De MedezeggenschapsRaad van de basisschool heeft namens de ouders en medewerkers inspraak en invloed op het beleid van het schoolbestuur. Mariënvelds Belang behartigt als dorpsbelangenorganisatie de gezamelijke belangen van de bewoners van Mariënvelde en onderhoudt contacten met de Gemeente en geeft advies over hoe de leefbaarheid in het dorp te behouden of verbeterd kan worden.

Vanuit de gezamenlijke belangen is uit de Oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad van de Basisschool en Mariënvelds Belang vorig jaar een werkgroep ontstaan. Samen is er een enquête ontwikkeld met het thema basisschool en leefbaarheid en deze is in december 2016 in eerste instantie uitgezet onder de ouders van de basisschool leerlingen en daarna onder de overige inwoners van Marienvelde. Deze enquete heeft geresulteerd in een duidelijk eindrapport, waarmee we een goed beeld hebben gekregen van de ideeën die er leven bij de Mariënveldse achterban. Het rapport is een uitgangspunt voor de gesprekken met schoolbestuur en gemeente en een prima middel om onze gezamenlijke visie stevig te onderbouwen.

Het volledige rapport en een verkorte conclusie van de enquête staan nu online. Klik op onderstaande links om de bestanden te downloaden.

Verkorte Conclusie Eindrapport

Volledig Eindrapport Enquête