• 1 augustus 2019
  • 10:00
  • Inloopvoorziening BMV

Samen met enkele vrijwilligers maakt u een wandeling in Mariënvelde. Ook als u afhankelijk bent van een rolstoel bent u van harte u welkom om mee te gaan. De vrijwilligers zijn graag bereid om u te duwen.