Mariënvelds Belang

René Mombarg

Klaverweide 8a
7263 SX Mariënvelde
info@marienveldsbelang.nl

   


Nieuws van Marienvelds Belang

Link naar onderzoek Mobiele Bereikbaarheid

In en rondom Mariënvelde is het bereik van het mobiele telefonie netwerk verre van optimaal. Dit gegeven is zowel bij Mariënvelds Belang als de Gemeente Oost Gelre bekend. Echter bij de KPN is hierover slechts een gering aantal klachten binnengekomen. Namens de overige providers heeft KPN toegezegd om in te zoomen op geuite klachten. Hiervoor […]

Meer