Skip to content

Nieuws

Informatieavonden glasvezel

Eind oktober werden in Oost Gelre informatieavonden gehouden voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het waren druk bezochte avonden. Veel bewoners van het buitengebied maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen en informatie op te halen. 

Wethouder Marieke Frank was beide avonden bij Erve Kots en bij ’t Zwaantje aanwezig. Ze benadrukte het belang van glasvezel in het buitengebied, “het is van vitaal belang voor de bedrijvigheid, voor de zorg, voor opgroeiende kinderen, voor iedereen in het buitengebied die aan wil sluiten bij de ontwikkelingen van deze tijd. Wat mij betreft is dat een voorwaarde voor een leefbare en vitale toekomst van ons buitengebied.”

2017 vraagbundeling en aanleg
CIF is de ondernemer die de glasvezel in het buitengebied gaat aanleggen. Begin volgend jaar start de vraagbundeling. Dan kan iedereen zich aanmelden en een abonnement afnemen. Later in het jaar volgt de daadwerkelijke aanleg. De definitieve planning wordt eind november bekend gemaakt.

Ambassadeurs kleine kernen
CIF maakt bij de vraagbundeling gebruik van de Dorpsbelangorganisaties. Zij hebben ambassadeurs uit de kleine kernen benaderd om de inwoners enthousiast te maken voor de glasvezel. Dat is heel belangrijk, want uiteindelijk moet wel 50% van de inwoners zich aanmelden en een abonnement afnemen. En de ambassadeurs spelen hier een belangrijke rol in.

Vragen of meer weten?
Wie vragen heeft kan terecht bij de website www.glasvezelbuitenaf.nl. Daar staat ook veel informatie over het belang en de mogelijkheden van glasvezel. Tevens kunt u de presentatie van deze informatieavonden hier downloaden.

Vragen aan de gemeente kunt u stellen via een mail naar glasvezel@oostgelre.nl.

Toekomstverkenning onderwijs en leefbaarheid


DBO’s, schoolbesturen en gemeente trekken samen op in het vinden van oplossingen.

De school is van groot belang voor de leefbaarheid in de kleine kern. Dat onderschrijven ook de dorpsbelangenorganisaties, de schoolbesturen van Lima en Reflexis en de gemeente. Maar leefbaarheid is meer. Het gaat ook over voorzieningen, zorg, sport, wonen en werken.  Samen zoeken ze oplossingen voor alle aspecten van leefbaarheid in de kleine kernen. Onlangs zijn de eerste concrete afspraken hiervoor gemaakt.

IMG_1603

Werkgroep leefbaarheid
Begin dit jaar presenteerde LIMA haar Masterplan over de toekomst van de scholen in Lichtenvoorde en de kleine kernen. Ook de gemeente kwam met een Onderwijsvisie. Beide plannen zorgden voor onrust onder bewoners in de kleine kernen.

Op dat moment werd besloten om eerst met de kleine kernen de discussie te voeren over onderwijs en leefbaarheid. Daarvoor is een werkgroep opgericht. Daarin zitten:
De kleine kernen;
LIMA (katholieke scholen);
Reflexis (openbare scholen);
Gemeente.

Eerste acties in gang gezet
Alle deelnemers aan de werkgroep zijn het eens over een gezamenlijke aanpak. In de werkgroep is een taakverdeling gemaakt naar drie onderwerpen:

In beeld brengen van cijfers over onderwijs. Niet alleen financiële gegevens, maar ook cijfers over leerlingenaantallen, prognoses voor de toekomst etc. Het is belangrijk dat we samen van dezelfde cijfers uitgaan;
In kaart brengen van diverse onderwijsvormen. Welke vorm van  onderwijs leent zich wellicht voor een school in de kleine kern met een dalend aantal leerlingen. En is die vorm van onderwijs toepasbaar in Oost Gelre;
In beeld brengen van de leefbaarheid in de kleine kernen (voorzieningen, zorg, sport, wonen en werken etc.). Hoe kijken de inwoners van kleine kernen naar de toekomst. Welke voorzieningen zijn belangrijk en welke kwaliteit moeten ze hebben. En waar kunnen de kleine kernen elkaar versterken in leefbaarheid.

Samen op weg
De werkgroep breng alle informatie samen en bespreekt de resultaten. Daarmee beschikt iedereen over dezelfde informatie en kan daar ook een mening over geven. De resultaten van de werkgroep worden uiteraard ook gedeeld met de inwoners. Want uiteindelijk gaat het om de oplossingen die we samen bedenken. We zijn ook heel blij met de ondersteuning door de Provincie Gelderland. Vanuit het Programma Leefbaarheid krijgen we hulp van deskundigen van Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK Gelderland), Spectrum, Plattelandsjongeren, Zorgbelang en Huis van de Jeugd.

Informatie
Wie nu al meer informatie wil kan contact opnemen met Henk Steggink van de gemeente. Hij is te bereiken via de mail naar h.steggink@oostgelre.nl of via het algemene nummer (0544) 39 35 35. Inwoners van de kleine kernen kunnen uiteraard ook terecht bij hun eigen dorpsbelangenorganisatie.

© Gemeente Oost Gelre / 24-10-2016

 

Dansen in Heden en Verleden op woensdag 12 oktober BMV Mariënvelde

Cultuur in de Wijk in regio Zieuwent/ Mariënvelde/ Harreveld
Senioren dansen samen op woensdag 12 oktober bij BMV Mariënvelde

Na de enthousiaste start van de eerste editie in september, wordt op woensdag 12 oktober opnieuw een dansactiviteit voor senioren georganiseerd in de regio Zieuwent, Mariënvelde en Harreveld. De activiteit vindt plaats in het kader van het project Cultuur in de Wijk. Senioren uit de gemeente Oost Gelre zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. De dansactiviteit vindt plaats in de pas geopende BMV Mariënvelde aan de Waalderweg 7, aanvang 9.30 uur. Meedoen is gratis. Een lidmaatschap van een ouderenbond is niet nodig. Ook rolstoeldansers zijn van harte welkom.De dansactiviteiten worden met veel enthousiasme begeleid door Audrey Veldkamp van dansstudio Vieberink uit Aalten.

Na woensdag 12 oktober kan er op de volgende data en locaties gedanst worden:

Vrijdag 28 oktober vanaf 14.00 uur in dorpshuis ’t Kempken te Harreveld
Dinsdag 8 november vanaf 14.00 uur in Parochiehuis Zieuwent

IMGP0927

IMGP0963

 

 

 

 

 

 

 

Brede Impuls
Cultuur in de Wijk is een initiatief van de gemeente Oost Gelre en komt mede tot stand via de Brede Impuls regeling, waarbij combinatiefunctionarissen worden ingezet om sport en cultuur te bevorderen. Meer informatie: 
Harry ten Brinke tel. 06 484 565 52/ harry@boogiewoogie.nl


logootjes

40 jaar GVM

Op 1 september bestond onze gymvereniging 40 jaar. Eind juni hebben we dat al gevierd met onze jeugd- en volwassen leden.
De jeugd heeft lekker gesprongen en gerend op de tumblingbaan en voor de volwassenen hadden wij een feestavond bij Café Heutinck.

Op de feestavond hebben wij 10 leden gehuldigd omdat ze al 40 jaar lid zijn van onze vereniging.
Wij feliciteren nogmaals:
–          Corry Heutinck (zelfs 40 jaar in het bestuur)
–          Fien Rouwhorst (lang bestuurslid geweest)
–          Willemien Steegers (lang bestuurslid geweest)
–          Bennie Wopereis (lang bestuurslid geweest)
–          Bennie Grotenhuis
–          Liny Hesselink
–          Paulien Beerten
–          Willemien Nijrolder
–          Marietje Wopereis
–          Gerda Goldewijk

Hieronder een foto van onze jubilarissen en daaronder een aparte foto van Bennie Wopereis, die i.v.m. vakantie een aantal dagen later werd gehuldigd. Bestuur GVM

HAR_9718

 

HAR_0061

 

Nieuws van KBO Marienvelde

Beste KBO leden,

Naast alle feestelijkheden die deze maand gaan plaatsvinden, hebben we voor de komende maanden al het nodige aan activiteiten gepland. Hieronder vindt u alvast de eerste helft van het winterprogramma 2016.U kunt deze informatie ook hier downloaden en zelf uitprinten.

Kruisjasavonden:
Donderdag 13 oktober.           Kruisjassen          19.30 uur    Heutinck.
Donderdag 17 november.       Kruisjassen          19.30 uur    Wieggers.
Donderdag 8 december.         Kruisjassen           19.30 uur    Heutinck.

Modeshow in Harreveld
Maandag 19 september Modeshow en tevens verkoop van kleding. Aanvang: 14.00 uur in ’t Kempken. Toegang gratis.

Feestelijke eucharistieviering
Zondag 25 september is er ter gelegenheid van 50 jarig bestaan KBO in Mariënvelde een feestelijke eucharistieviering en aansluitend een receptie.
Tevens afscheid pastoor Pikkemaat.

Feestelijke opening BMV
Officiële opening voor genodigden en belangstellenden… dus voor iedereen ! Vrijdag 30 september: 14.00 uur.

KBO Feestavond
Vrijdag 30 september Feestavond voor alle leden met hun partners. Aanvang 19.30 in zaal Heutinck.

KBO Regio Bridgen / Kruisjassen
Vrijdag 14 oktober in het Bernard Vos clubhuus te Lievelde. Opgave voor 7 oktober bij A. Wieggers, tel: 0544-351702.

KBO kerstviering
Dinsdag 20 december  in zaal Wieggers. Nadere informatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

KBO Spel / kaartmiddagen
Maandelijks wordt er in de Boog of in het nieuwe BMV gebouw met gasten van de dagopvang gekaart of rummikub gespeeld.
Kosten: €1,50 voor koffie / thee en een glas frisdrank.

Dinsdag 27 september  vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 25 oktober vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 29 november vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.
Dinsdag 27 december vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur.

Koersbal
Elke woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur is er koersbal in de gymzaal en vanaf oktober  waarschijnlijk in het nieuwe gebouw. Het is een sport voor mannen en vrouwen en het kan tot op hoge leeftijd gespeeld worden. Sommige mensen rollen de bal terwijl ze hun stok in de andere hand hebben. Er is dringend behoefte aan nieuwe deelnemers! Komt u gerust een keer kijken of meespelen, u bent van harte welkom!

Biljarten
Het KBO biljarttoernooi 2016-2017 begint op maandag 12 september 2016. Johan Mombarg van de Tellashof organiseert het een en ander voor de KBO in Marienvelde. Eerst wordt het onderdeel Libre gespeeld, daarna het onderdeel Bandstoten. Er wordt altijd op maandagmiddag of donderdagmiddag gespeeld vanaf 13.30 uur.
De kosten per deelnemer bedragen € 20,- voor het hele seizoen. Het biljarten is bij café Wieggers of bij Heutinck en aan het eind van het seizoen
worden aan de drie beste spelers kleine geldprijzen uitgereikt. Kom gerust eens kijken of het ook een sport voor u is, het geeft gezelligheid en ontspanning.
Voor de eerste helft zijn de indelingen allemaal al gemaakt, maar mogelijk kunt u de tweede helft in januari nog beginnen.
Neem gerust contact op met Johan Mombarg.

Sparen voor BMV met sponsorzegels Jumbo Zelhem

Komt u voor de wekelijkse boodschappen wel eens bij de JUMBO in Zelhem? Spaar dan vanaf nu mee voor de BMV met de sponsorzegels van JUMBO Zelhem. Voor elke 10 euro aan boodschappen kunt u een sponsorzegel krijgen bij de kassa en elke volle spaarkaart met 20 zegels is 1 euro waard. Losse zegels of volle spaarkaarten mogen voorlopig in de brievenbus bij Shirley Ruesink, Waalderweg 36 of bij Elza Overbeek, Halsedijk 10.

Jumbo Hollak Zelhem ondersteunt via de sponsorzegelactie al jaren diverse verenigingen in Zelhem en omgeving. Vanaf september 2016 kunt u dus ook meesparen voor ons eigen goede doel: de Mariënveldse Brede Maatschappelijke Voorziening en de huisvesting voor onze sportverenigingen en de zorgcorporatie Mariënvelde. Spaar dus ook mee!

jumbo

Grandioos openingsweekend van de BMV

De bouw van de BMV schiet inmiddels al mooi op, tijd om een grandioos feest te plannen om te vieren dat ons gebouw bijna klaar is! Zet alvast een groot kruis in uw agenda, namelijk bij het weekend van 30 september en 1 en 2 oktober. Dit wordt weer eens een echt Mariënvelds feestje!

De voorbereidingen van dit spektakel zijn inmiddels volop in gang en ook een deel van het programma is al bekend.
Vrijdag 30 september 14.00 uur: officiële opening
Zaterdag 1 oktober vanaf 19.30 uur: ‘KIEK Harmonie NOW US’ afsluiting met DJ.
Zondag 2 oktober vanaf 9.00uur: wandeltocht en vervolgens rond 13.00 uur een gezellige brunch met o.a. Peer Tof theater voor de kinderen, voetbal door onze dorpshelden en verschillende (muzikale) optredens in de BMV.
Het weekend wordt voor een groot deel bekostigd door bijdrages van verschillende verenigingen en bedrijven. Daarnaast vragen we ook een kleine bijdrage van u. Zo wordt voor de brunch een bijdrage worden gevraagd van € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor de kinderen (basisschool). Om een inschatting te kunnen maken van het aantal mensen dat wil deelnemen aan de brunch, willen wij u vragen om u op te geven voor de brunch d.m.v. onderstaand opgave strookje. Dit strookje zal tussen 24 en 31 augustus bij u aan de deur worden opgehaald. U kunt dan ook meteen betalen. Tevens wordt u de vraag gesteld of u een toepasselijke naam voor ons gebouw kunt bedenken (of voor bepaalde ruimtes in het gebouw). Mocht u onze mensen aan de deur gemist hebben, dan kunt u alsnog kaarten kopen bij Garage Willy Klein Goldewijk, Witte Rieteweg 3.
We hopen u allen te zien tijdens dit feestelijke weekend.
Met vriendelijke groet,
Organisatie openingsweekend BMV

Zorgcorporatie in GLD Vandaag

Afgelopen dinsdag 9 augustus besteedde Omroep Gelderland aandacht aan de Mariënveldse Zorgcorporatie. Voor wie terug wil kijken, hieronder de link. Het nieuwsfragment vindt u na circa 8 minuten na start van de nieuwsuitzending.

gld_9-augustus

BMV in uitzending GLD Vandaag 13 juli

Op woensdag 13 juli werd op Omroep Gelderland in de nieuwsuitzending van GLD Vandaag om 18.00 uur aandacht besteedt aan hoe de bouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening in Mariënvelde tot stand komt door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Heeft u de uitzending gemist, klik op onderstaande afbeelding om de uitzending alsnog te bekijken of klik hier.

gldvandaag_screen

Zieuwent nu ook bezig met Mobiel Gedeeld

Marienvelds Belang is vorig bezig geweest met het project Mobiel Gedeeld. Wegens te weinig animo binnen Mariënvelde en weinig vertrouwen in de organisatie heeft Marienvelds Belang besloten hier niet verder mee te gaan. Zieuwent start nu op eigen intiatief met Mobiel Gedeeld en hieraan kan Mariënvelde eventueel meedoen.

De Zieuwentse versie wordt een elektrische auto, naar voorbeeld van Zonnig Zieuwent een E Up. Extra budget voor deze extra pilot UP is al vrij gemaakt bij de provincie en waarschijnlijk kan de E Up rond september 2016 al op het dorpsplein klaarstaan. Ook zijn er contacten met de gemeente over een dubbel oplaadpunt en de meerkosten van de elektronische auto t.o.v. een benzine-uitvoering.
Op 6 juli aanstaande houdt men vanaf 20.00 uur bij het Witte Paard in Zieuwent een informatieavond hierover, geïnteresseerden vanuit Mariënvelde zijn hier eveneens welkom. Meer informatie vindt u op de flyer die u hier kunt downloaden.

MG_zieuwent